Takaisin

Liikenneministeri Anu Vehviläinen valtatien 6 tieosuuden avajaisissa Reijolassa

Liikenneministeri Anu Vehviläinen valtatien 6 tieosuuden avajaisissa Reijolassa

Liikenneministeri Anu Vehviläinen valtatien 6 tieosuuden avajaisissa Reijolassa

Liikenneministeri Anu Vehviläinen
Vt 6 Niittylahti - Reijola 8.10 2007, Pyhäselkä


Hyvä juhlaväki!

Olen iloinen saadessani olla avaamassa uutta tieosuutta täällä Reijolassa.

Nyt liikenteelle avattava valtatie 6 Niittylahti - Reijola on osa valtakunnallisesti tärkeää Karjalan valtatietä Helsinki - Joensuu - Kajaani. Tiellä on suuri merkitys koko itäisen Suomen yhteytenä sekä Pohjois-Suomeen että pääkaupunkiseudulle. Tiehankkeelle on myös mittava alueellinen ja seudullinen merkitys. Tien merkitystä korostaa myös Niiralan rajanylityspaikan kautta Karjalan tasavaltaan suuntautuva liikenne.

Tiehankkeen kustannukset olivat 11,2 miljoonaa euroa, mikä sisältää myös katutöitä Reijolan taajamassa. Pyhäselän kunnan kustannusosuus on ollut merkittävä - yhdessä kahden muun viime vuosien hankkeen kanssa noin 2,1 miljoonaa euroa. Kiitokset kunnalle panostuksesta ja hyvästä yhteistyöstä!

Parhaillaan valmistellaan johdollani hallituksen liikennepoliittista selontekoa. Selonteko on tarkoitus antaa eduskunnalle helmikuussa. Selonteon tärkein tavoite on liikennepolitiikan pitkäjänteistäminen. Meidän pitää päästä irti yksisilmäisestä tiehanke vastaan tiehanke -ajattelusta. Meidän on osattava nähdä liikennejärjestelmä kokonaisuutena, missä jokaisella tieosuudella on merkityksensä. Mielessä tulee pitää, että tieverkostomme arvo on noin 15 miljardia euroa. Siis valtava kansallisvarallisuus.

Selonteossa päätetään myös paljon puhetta ja tunteita herättäneistä runkoverkoista. Nyt tänään avattava tieosuus täyttää hyvin runkoverkkotielle asetettavat vaatimukset. Tieosalla ei ole suoria maankäyttöliittymiä: tielle pääsee Reijolan eritasoliittymän lisäksi vain parannetun tieosan päistä. Lähes kolmen kilometrin mittaiset ohituskaistaosuudet ovat varustettu kohtaamisonnettomuuksia tehokkaasti estävillä keskikaiteilla. Hitaat ajoneuvot ja kevyt liikenne käyttävät vanhaa tieyhteyttä.

Hyvät kuulijat,

Selonteon yksi isoimpia kysymyksiä on perustienpidon ja uusien isojen infrahankkeiden välinen suhde. Minkä verran panostamme perustienpitoon, -siis myös alempiasteisen tiestön kuntoon-, ja minkä verran avataan rahoitusta uusille infrahankkeille, tätä joudumme pohtimaan tulevina kuukausina niin ministerityöryhmässä kuin eduskunnassakin.

Rahoituksen suuntaamista joutui miettimään jo edellisen hallituksen infraministeriryhmä. Silloin ratkaisuksi syntyivät niin sanotut teemahankkeet, joihin kerättiin isommaksi paketiksi useampia samaa tavoitetta edistäviä kiireellisiä hankkeita eri puolilla Suomea. Tämä hanke on rahoitettu kasvavien alueiden kehitystä tukevasta teemasta. Pari viikkoa sitten avattu Uuron eritasoliittymä puolestaan sai rahoituksensa turvallisuuden edistämisen teemapaketista.

Valmisteilla olevan selonteon toteuttaminen ei onnistu ilman lisärahoitusta. Selonteon yhteydessä linjaamme myös budjettirahoitusta täydentävien rahoitusmallien käyttöä liikenneinvestointeihin. Asetin jokunen viikko sitten valtiosihteeri Raimo Sailaksen selvittämään vaihtoehtoisten rahoitusmallien, kuten esimerkiksi elinkaarimallin ja erityyppisten tie- ja liikennerahastojen, käyttökelpoisuutta liikennehankkeiden rahoittamiseen. Mikäli saisimme uusia rahoitusinstrumentteja laajemmin käyttöön, pystyisimme vapauttamaan budjettirahoitusta enemmän muun muassa perustienpitoon.

Hyvät kuulijat!

Juhlintamme kohteena oleva hanke on hyvä osoitus liikenneyhteyksien ja elinvoiman yhteydestä. Pyhäselän kunta pääsee vuosien odotuksen jälkeen toteuttamaan Reijolan taajaman maankäyttösuunnitelmaa ja edistämään Joensuun seutukunnan menestystä. Tämä uusi tieosuus helpottaa ihmisten arjen liikkumista sekä palvelee elinkeinoelämän tarpeita.

Haluan kiittää lämpimästi kaikkia tämän hankkeen edistämiseksi työtä tehneitä. Samalla onnittelen pyhäselkäläisiä ja pohjoiskarjalaisia parantuneista liikenneyhteyksistä ja avaan tämän tieosuuden käyttöön!