null Liikenneministeri Kyllönen: Kuljetusalan kilpailukykyyn enemmän huomiota

Liikenneministeri Kyllönen: Kuljetusalan kilpailukykyyn enemmän huomiota

Tiedote 15.05.2012 15.00 fi sv

Liikenneministeri Merja Kyllönen on huolestunut kuljetusalan kilpailukyvyn heikkenemistä.

- Kuljetusala on joutunut kiristyvien täsmällisyys-, ympäristö- ja muiden vaatimusten maksumieheksi. Alan yritysten elinvoimaisuus alkaa olla paikoin uhattuna. Tarvitaan akuutteja toimenpiteitä, joilla kuljetusala saadaan pidettyä jaloillaan, painotti ministeri Kyllönen.

Liikenneministeri Merja Kyllönen puhui vastuullisen liikenteen merkityksestä kilpailukyvylle ja hyvinvoinnille liikenne- ja viestintäministeriön Liikennefoorumissa 15. toukokuuta.

- Erillisiä päätöksiä tehtäessä kokonaisuuksien hallinta on puuttunut ja kuljetusalan toimintaedellytyksiä rasittavia päätöksiä on tehty toinen toisensa perään.

Hallitus on liikennepoliittisessa selonteossa päättänyt käynnistää eri liikennemuodot kattavan maksujen ja verojen rakenteellinen kokonaistarkastelun.
- On löydettävä tasapaino uusien ympäristönormien ja kohtuullisten kuljetuskustannusten välillä. Työssä tarkastellaan merenkulun väylämaksuja, rautatieliikenteen ratamaksuja, lentoliikenteen lentokenttämaksuja sekä tieliikenteen hinnoittelua, Kyllönen sanoo.

- Taloudellinen ohjaus on tehokas liikennepoliittinen työkalu. Suomessa taloudellista ohjausta on perinteisesti käytetty varsin vähän. Liikenteen verojen ja maksujen keskeinen tavoite on ollut tulojen kerääminen valtiolle.

Ministeri Kyllönen korosti lentoliikenteen merkitystä aluetalouden kehittymiselle ja yritysten sijoittumiselle. Lentoliikennestrategian valmistelu käynnistyy tämän vuoden aikana.

- Tavoitteena on oltava lentomatkustajan etu. Valtion ja alueiden roolit lentoliikenteessä ja lentoasemaverkostoa pitää katsoa puhtaalta pöydältä. Lienee järkevää säilyttää Helsingin vahva asema lentoliikenteen keskuksena, mutta samalla on annettava alueille mahdollisuus vahvemmin kehittää lentoliikennettä, totesi Kyllönen.

Tehokkaalla merenkulun ja satamien toiminnalla on Kyllösen mukaan ratkaiseva merkitys Suomen kilpailukyvylle.

- Käynnistämme vielä ennen kesää meristrategian valmistelun. Liikennesektorin osalta meristrategiassa linjataan muun muassa sopeutumista kiristyviin ympäristömääräyksiin, tukipolitiikkaa, talvimerenkulkua, hankintaa sekä satama- ja telakka-asioita, Kyllönen totesi.

Lisätietoja:

ministerin erityisavustaja Sauli Hievanen, p. 0400 165 004