null Liikenneministeri Vehviläinen: Ruuhkamaksussa on avoimia kysymyksiä

Liikenneministeri Vehviläinen: Ruuhkamaksussa on avoimia kysymyksiä

Tiedote 01.02.2011 13.20 fi

Liikenneministeri Anu Vehviläisen mukaan on hyvä, että kuluneella hallituskaudella on selvitetty ruuhkamaksun käytön edellytyksiä pääkaupunkiseudulla. Vehviläinen ei kuitenkaan ole tehtyjen selvitysten perusteella valmis liputtamaan ruuhkamaksun käyttöönoton puolesta.

Ruuhkamaksujen käyttöönoton vaikutuksia selvittänyt työryhmä luovutti selvityksensä ministeri Vehviläiselle 1. helmikuuta.

- Ruuhkamaksun tavoitteita ovat liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen, yksityisautoilun vähentäminen ja joukkoliikenteen lisääminen, ilmasto- ja ympäristöperusteet sekä tulojen kerääminen käyttäjiltä. Tavoitteet ovat loogisia ja kannatettavia, Vehviläinen sanoo.

Vehviläisen mielestä tehdyt selvitykset jättävät kuitenkin periaatteellisia kysymyksiä avoimiksi.

- Ruuhkamaksua ei tule tarkastella erilliskysymyksenä, vaan laajemmin osana liikenteen taloudellisia ohjauskeinoja ja koko auto- ja ajoneuvoverojärjestelmää, Vehviläinen sanoo.

Vehviläisen mukaan ruuhkamaksun toteuttaminen pääkaupunkiseudulla vaatisi mittavia panostuksia joukkoliikenteeseen.

- Jotta kansalaiset voisivat siirtyä ruuhkamaksun myötä oman auton käytöstä julkiseen liikenteeseen vaatii se, että joukkoliikenne toimii ja sitä on saatavilla riittävästi. Selvittämättä on, missä määrin pääkaupunkiseudun kunnat ja kaupungit ovat valmiita investoimaan joukkoliikenteen kehittämiseen ja mikä olisi valtion panos. Huoltani pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen toimivuudesta on lisännyt se, ettei Helsingin ratapihan ahtaus mahdollista lähiliikenteen lisäämistä, Vehviläinen pohtii.

Vehviläinen näkee epävarmuustekijänä myös esitetyn satelliittipohjaisen maksujenkeräysjärjestelmän.

- Satelliittipohjaista järjestelmää ei ole käytössä missään maassa tai alueella ruuhkamaksutarkoituksessa. Meillä ei ole saatavilla kokemuksia järjestelmän toimivuudesta ja todellisista kustannuksista, joten onko viisasta pyrkiä ensimmäiseksi toteuttajaksi. Minua askarruttavat myös satelliittipaikannukseen liittyvät yksityisyydensuojakysymykset, Vehviläinen sanoo.

Vehviläisen mielestä vaalien jälkeen muodostettavan hallituksen tulee arvioida, onko ruuhkamaksuasiassa syytä edetä vai ottaa tuumaustauko.

- On arvioitava mahdollisen maksun vaikutuksia suhteessa saavutettaviin hyötyihin, Vehviläinen tiivistää.

Lisätietoja:

ministerin erityisavustaja Helena Pakarinen, p. 050 388 0011