null Liikenneministeri Vehviläinen: Taksilupiin enemmän harkintaa tai lakiin muutos

Liikenneministeri Vehviläinen: Taksilupiin enemmän harkintaa tai lakiin muutos

Tiedote 02.01.2009 11.30 fi

Auto- ja kuljetusalan etujärjestö AKT on ilmaissut 2. tammikuuta julkisuudessa huolensa edellisen eduskunnan päättämästä taksilaista. Nykyinen taksilaki tuli voimaan elokuussa 2007. AKT kritisoi sitä, että taksilupia myönnetään vain kuntakohtaisesti.

- Liikenneministerinä olen ollut samasta asiasta erityisen huolestunut. Pelkoni on ollut, että pinta-alaltaan isoissa kunnissa ja erityisesti kuntaliitosten myötä taksipalvelut kuntien reuna-alueilla heikkenevät, liikenneministeri Anu Vehviläinen toteaa.

- Tämän vuoksi liikenne- ja viestintäministeriö ohjeisti kaksi viikkoa sitten kirjeellään lääninhallituksia taksilupien myöntämisen perusteista. Ministeriömme katsoo, että laajoissa kunnissa ja kuntaliitoskunnissa tulee olla mahdollisuus yksilöidympiin lupiin kuntakohtaisten lupien sijasta, Vehviläinen tiivistää.

Vehviläisen mukaan lääninhallitusten on seurattava tarkkaan taksipalvelujen saatavuutta uusien laajojen kuntien alueella ja puututtava ongelmiin kaikin käytettävissä olevin keinoin.

Uusien lupien kohdalla lääninhallitusten tulee käyttää eri keinoja palvelujen takaamiseksi koko kunnan alueella. Yksi tällainen on asettaa lupaan vanhan kunnan asemapaikka.

- Kuntakohtaista tarkemman asemapaikan määrittely on mahdollista myös uuden taksilain mukaan. Mikäli lain tulkinnassa ilmenee kuitenkin lääninhallituksissa yhä ongelmia, olen valmis viemään asiaa korjaavan taksilain muutoksen pikaisesti eteenpäin, Vehviläinen linjaa.


Lisätietoja

erityisavustaja Kari Jääskeläinen, 0440 581 030
ylijohtaja Juhani Tervala, 050 552 7260