Liikenneministerit: Energiatehokkuus ja liikenteen päästöt haasteena ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Tiedote 30.05.2008 12.31 fi sv en

Energiatehokkuuden lisääminen ja liikenteen päästöjen vähentäminen ovat liikennesektorin merkittävimmät haasteet ilmastonmuutoksen hillinnässä. Tätä mieltä olivat 35 valtion liikenneministerit 30. toukokuutta päättyneessä kansainvälisessä liikennefoorumissa Leipzigissa.

Ministerit korostivat kannanotossaan, että haasteisiin vastaaminen edellyttää laaja-alaista yhteistyötä kaikkien liikennealan toimijoiden kesken. Ministerit korostivat erityisesti liikenteen päästöjen vähentämistä ja energiatehokkuuden lisäämistä.

Ministereiden mukaan päästöjen vähentämiseksi tarvitaan strategisesti suunniteltuja toimia. Niissä on kyettävä yhdistämään eri politiikanalojen tavoitteet sekä hyödyntämään uutta teknologiaa tehokkaasti. Toimien valmistelussa on lisäksi otettava huomioon kaikki liikennemuodot ja toiminnan eri tasot.

Uudet teknologiat ovat avainasemassa pyrittäessä supistamaan liikenteen energiankulutusta ja riippuvuutta öljystä. Tavoite on siirtyä kohti liikennejärjestelmiä, joiden hiilidioksidipäästöt ovat vähäiset. Erityisesti lyhyellä aikavälillä on hyödynnettävä helppoja ja kustannustehokkaita keinoja. Esimerkki tällaisesta on ekologinen ajaminen.

Ilmastonmuutosta kyetään hillitsemään tehostamalla jo olemassa olevia liikennepoliittisia toimia ja suunnitelmia. Julkisen liikenteen kehittäminen ja ympäristöystävällisten liikennemuotojen suosiminen ovat näistä hyviä esimerkkejä.

Tulosten aikaansaamiseksi tarvitaan hallitusten välistä tiivistä yhteistyötä, jossa mukana ovat liikennealan kaikki sektorit sekä sidosryhmät. Työhön on sitoutettava myös liikenteen kansainväliset järjestöt ja organisaatiot.

Leipzigin kokouksessa puhetta johtaneen liikenneministeri Anu Vehviläisen mukaan kaikki liikennefoorumin jäsenvaltiot ovat sitoutuneet toimintaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi liikennepolitiikan keinoin. "Vaikka toiminnan lähtökohdat ja yksityiskohtaisemmat tavoitteet vaihtelevatkin eri valtioiden välillä, on meillä sama päämäärä. Edessämme on suuri haaste. Laaja-alaisella yhteistyöllä ja suunnitelmallisella toiminnalla on mahdollista toteuttaa visio tulevaisuuden liikennesektorista, jossa päästöjen taso on alhainen ja energiatehokkuus korkea", Vehviläinen painottaa.

"Liikenneministereiden kannanotto yhteisistä tavoitteista on merkittävä askel eteenpäin kansainvälisessä yhteistyössä liikennesektorin ilmastoystävällisemmän tulevaisuuden hyväksi", Vehviläinen huomauttaa.


Lisätietoja:
Ylijohtaja Juhani Tervala, puh. 050 552 7260 (paikalla Leipzigissa)
Kansainvälisten asioiden neuvos Minna Kivimäki, puh. 040 532 5657 (paikalla Leipzigissa)