null Liikenneministerit keskustelevat rautatieliikenteen uudistamisesta

Liikenneministerit keskustelevat rautatieliikenteen uudistamisesta

Uutinen 08.03.2013 15.02 fi

EU:n liikenneministerit keskustelevat ns. neljänteen rautatiepakettiin kuuluvasta rautatiejärjestelmän yhteentoimivuutta koskevasta direktiiviehdotuksesta. Ehdotuksen tavoitteena on parantaa järjestelmien yhteentoimivuutta Euroopan unionissa. Liikenneministerit kokoontuvat Brysselissä 11. maaliskuuta. Suomea kokouksessa edustaa liikenneministeri Merja Kyllönen.

Komissio ehdottaa, että kansallisilta turvallisuusviranomaisilta siirrettäisiin tiettyjä rautatieliikenteen lupien myöntämiseen liittyviä tehtäviä Euroopan rautatievirasto ERA:lle. Kansallisen viranomaiset edelleen avustaisivat ERA:a näissä tehtävissä. Puheenjohtajamaa Irlanti haluaa kuulla ministereiden näkemyksiä liittyen ehdotettuun tehtävien jakoon.

Komissio esittelee ministereille puhdasta energiaa liikenteen alalla koskevan direktiiviehdotuksen ja tiedonannon ja asiasta käydään ensimmäinen näkemysten vaihto. Paketilla pyritään saamaan aikaan euroopanlaajuinen yhteensopiva vaihtoehtoisten käyttövoimien liikenneverkko. Lisäksi tavoite on, että koko EU:n alueella on minimivaatimukset vaihtoehtoisten polttoaineiden saatavuudelle ja jakelua koskevat yhtenäiset standardit. Ehdotukseen sisältyy vaatimuksia sähkö-, vety-, nesteytetyn maakaasuverkoston sekä paineistetun maakaasun verkoston luomiseksi.

Komissio myös informoi ministereitä lentoliikenteen päästökaupan tilanteesta.