Liikenneneuvosto koolla Luxemburgissa

Uutinen 06.10.2015 14.46 fi

EU-lippu (Kuva: European Commission)

Euroopan unionin liikenneministerit kokoontuvat 8. lokakuuta Luxemburgissa. Kokouksen ainoana päätösasiana on neuvoston yleisnäkemys neljännen rautatiepaketin markkinaosan ehdotuksista. Suomea kokouksessa edustaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Rautatiepaketin markkinaosa koskee rautateiden kotimaanliikenteen avaamista kilpailulle. Lisäksi markkinaosa sisältää menettelytavat, miten toimivaltaiset viranomaiset voivat ostaa yhteiskunnan tuella hankittavia henkilöliikennepalveluja. Palveluhankinnat pitäisi siirtymäkauden jälkeen pääsääntöisesti kilpailuttaa, jotta julkisten varojen käyttö tehostuu.

Puheenjohtajamaa Luxemburg on vienyt aktiivisesti eteenpäin markkinaosan ehdotuksia. Tavoitteena on, että ehdotuksista saavutetaan yleisnäkemys, jonka jälkeen käynnistyy neuvoston ja Euroopan parlamentin kantojen sovittaminen yhteen. On todennäköistä, että neuvoston ja Euroopan parlamentin lopulliset ratkaisut jäävät keväälle 2016. Avoin pääsy rautateiden henkilöliikenteeseen alkaisi 3. joulukuuta 2019.

Liikenneministerien on tarkoitus keskustella vuonna 2011 julkaistun liikenteen valkoisen kirjan väliarvioinnista. Valkoinen kirja sisältää komission näkemyksen EU:n liikennepolitiikan tulevien vuosien tavoitteista ja niiden saavuttamista tukevista toimenpiteistä.

Suomi pitää tärkeänä, että valkoisen kirjan täytäntöönpanolla edistetään jatkossa erityisesti digitalisaatiota, uudenlaisten liikennepalvelujen syntymistä, tiedon täysimääräistä hyödyntämistä ja automatisaatiota.

Neuvostossa kuullaan lisäksi komission tilannekatsaus Euroopan strategisten investointien rahastosta erityisesti liikennealan rahoituksen osalta. Suomi katsoo muun muassa, että rahaston avulla tulee voida vahvistaa merkittävästi liikenne- ja televiestintäalojen välistä yhteyttä.

Ennen virallista liikenneministerikokousta järjestetään Luxemburgissa 7. lokakuuta epävirallinen kokous, jonka aiheena on pyöräily. Kokouksessa kuullaan puheenvuoroja ja esitelmiä pyöräilyn edistämisestä sekä allekirjoitetaan ministereiden yhteinen julkilausuma pyöräilystä ilmastoystävällisenä liikennemuotona.

Kokouksessa paikalla:

hallitusneuvos Laura Eiro, 040 096 9293
hallitussihteeri Veera Kojo, 040 733 0554