Liikenneneuvosto sopi tuhkakriisin edellyttämistä jatkotoimista

Tiedote 04.05.2010 16.28 fi sv

EU:n liikenneministerit keskustelivat tuhkapilven seurauksista ja sopivat tarvittavista jatkotoimista 4. toukokuuta Brysselissä järjestetyssä ylimääräisessä liikenneneuvostossa. Suomea kokouksessa edusti liikenneministeri Anu Vehviläinen.

Neuvosto hyväksyi päätelmät, joissa korostetaan lentoturvallisuuden ensisijaisuutta ja korkean tason turvallisuusstandardeja. Neuvosto katsoi, että on tarpeen kehittää turvallisuusriskien arviointia ja hallintaa sekä päättää EU-tasolla vulkaanisen tuhkan määrää koskevista turvallisista raja-arvoista.

Ministeri Vehviläisen ehdotuksesta päätelmissä tarkennetaan, että noudatettavista raja-arvoista päättävät lentoturvallisuusviranomaiset.

Päätelmissä korostetaan myös yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan täytäntöönpanon nopeuttamista. Myös eurooppalaisen liikennejärjestelmän toimintavarmuus ja eri liikennemuotojen saumaton yhteistyö on taattava.

Neuvosto pyysi komissiota ottamaan tuhkapilvikriisin kokemukset ja eri intressitahojen reaktiot huomioon tarkastellessaan lentomatkustajien oikeuksia koskevaa asetusta.

Suomen tavoin moni jäsenvaltio suhtautui pidättyvästi valtiontukiin. Keskusteluissa peräänkuulutettiin EU-tason linjausta ja yhteisiä kriteerejä mahdollisille tuille.

Komission ajatusta reittimaksujen lykkäämisestä Suomi ei tukenut.

- Tuhkakriisistä aiheutuneita tappioita ei voi siirtää lentoyhtiöiltä lennonvarmistuspalvelun tarjoajille. Hyväksytyissä päätelmissä ei mainitakaan reittimaksujen lykkäämistä, Vehviläinen totesi.

Päätelmissä pyydetään komissiota raportoimaan toimien etenemisestä kesäkuussa 2010 kokoontuvalle liikenneneuvostolle.

Lisätietoja
ylijohtaja Minna Kivimäki, puh. 040 754 9871