null Liikennepalvelulaissa ei säädetä Kelan korvaamista taksimatkoista

Liikennepalvelulaissa ei säädetä Kelan korvaamista taksimatkoista

Tiedote 04.07.2018 14.46 fi sv

Kela on kilpailuttanut korvaamiensa taksimatkojen palveluntuottajat. Kelan kilpailuttamien palveluntuottajien toiminta alkoi 1.7.2018 eli samana päivänä kuin liikennepalvelulaki tuli voimaan. Toimintamallin muutoksen ajoittuminen samalle päivälle on aiheuttanut osin väärinymmärryksiä julkisuudessa.

Julkisuudessa on ollut uutisointia siitä, että Kela-kyytejä ei ole saatu ajettua kaikkien maakuntien alueilla. Valtaosassa maata matkojen tilaaminen, välittäminen, yhdistely ja kuljetusten järjestyminen ovat Kelan mukaan sujuneet odotetusti. Muutamalla alueella palveluntuottajat eivät ole kuitenkaan saaneet kuljetuksia hoidettua Kelan edellyttämällä tavalla. Kelan tehtävänä on huolehtia siitä, että sopimusten mukaiset kuljetukset hoidetaan.

Liikennepalvelulaissa säädetään liikkumispalvelujen tuottamisen edellytyksistä ja sillä on luotu puitteet toimivien liikennemarkkinoiden syntymiselle. Liikennepalvelulaki helpottaa markkinoille tuloa, kuljetusten yhdistelyä ja erilaisten kalustotyyppien hyödyntämistä henkilökuljetuksissa.  Laissa ei kuitenkaan säädetä julkisesti tuetuista henkilökuljetuksista kuten Kela-kuljetuksista, vaan niistä säädetään erikseen sairausvakuutuslaissa.

Uusien liikennepalvelulain mukaisten taksiliikennelupien ja kuljettajien ajolupien myöntäminen alkoi 2.7.2018, joten uusia yrityksiä ja kuljettajia ei ole voinut tulla alalle vielä 1.7.2018, jolloin Kelan kilpailuttamien palveluntuottajien toiminta alkoi. Tästä johtuen palveluntuottajat eivät ole voineet hankkia kuljetuksia myöskään uusilta taksiyrittäjiltä tai itse laajentaa toimintaansa. Trafi on vastaanottanut jo runsaasti uusia taksi- ja kuljettajalupahakemuksia ja tätä kautta tarjonta on lisääntymässä.

Lisätietoja:
yksikön johtaja Maija Ahokas, p. 040 031 6178