Takaisin

Liikennepoliittisen selonteon valmistelu käyntiin

Liikennepoliittisen selonteon valmistelu käyntiin

Tiedote 29.05.2007 11.55 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on ryhtynyt valmistelemaan liikennepoliittista selontekoa. Hallitusohjelmaan sisältyvällä selonteolla halutaan liikennepolitiikkaan pitkäjänteisyyttä ja nykyistä laajempia näkökulmia.

Selontekoon tulee liikennejärjestelmän kokonaisuuteen perustuva kehittämis- ja investointiohjelma. Sen aikavälinä on 10-15 vuotta. Lisäksi laaditaan vaalikauden kattava liikenneväylien investointiohjelma. Selonteossa on tarkoitus ottaa kantaa myös muun muassa joukkoliikenteeseen, logistiikkaan ja ilmastonmuutoksen hillintään.

- Selonteolla voidaan nostaa liikennepolitiikan valmistelun tasoa. Tempoilevuudesta ja yksittäisiin tie- ja ratahankkeisiin painottuvasta päätöksenteosta on nyt mahdollisuus siirtyä pitkäjänteiseen toimintaan, liikenneministeri Anu Vehviläinen sanoo.

Ministeri Vehviläinen lähetti 29. toukokuuta liikennealan toimijoille kirjeen, jossa ministeriö pyytää näkemyksiä selonteon sisällöstä.

Ministeri pyytää määrittelemään ihmisten päivittäisen liikkumisen ja elinkeinoelämän kuljetusten merkittävimmät ongelmat sekä ehdottamaan niihin ratkaisuja. Vastaajan halutaan myös listaavan tärkeimpinä pitämänsä liikennehankkeet. Lisäksi kysytään keinoista pysäyttää ilmastonmuutosta.

Kirjeen saavat mm. monet virastot ja laitokset, maakuntien liitot, suurimmat kaupungit, korkeakoulut sekä liikennealan edunvalvonta- ja kansalaisjärjestöt. Vastausaikaa on kesäkuun loppuun.

Selonteon valmisteluun liittyy elo-syyskuussa neljä keskustelu- ja kuulemistilaisuutta eri puolilla Suomea. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö järjestää eri asiakokonaisuuksista keskustelutilaisuuksia liikenteen neuvottelukunnissa.

Selonteon laatimista ohjaa liikenne- ja viestintäpoliittinen ministerityöryhmä.

Selonteon valmistelua voi seurata ministeriön verkkosivuilta osoitteessa www.mintc.fi/selonteko. Sivujen kautta voi myös lähettää palautetta.Lisätietoja:
erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. 0440 581 030, (09) 160 28325
ylijohtaja Juhani Tervala, puh. 050 552 7260, (09) 160 28482