null Liikennepolitiikan päätavoitteisiin vauhtia budjettiriihen lisärahoilla

Liikennepolitiikan päätavoitteisiin vauhtia budjettiriihen lisärahoilla

Tiedote 26.08.2006 10.00 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö kohdentaa budjettiriihessä saadun noin 50 miljoonan euron lisärahoituksen liikenteen teemapaketteihin.

Hankkeilla muun muassa nopeutetaan joukkoliikennettä pääkaupunkiseudulla, rakennetaan liikenteenhallintajärjestelmä Kehä III:lle ja parannetaan Vaalimaan raja-aseman tiejärjestelyjä.

Ministeri Susanna Huovinen esitteli budjettiriihen tuloksia 26. elokuuta Forssassa.

Huovinen totesi, että hallituskauden liikennepoliittiset painopisteet ovat logistiikka, joukkoliikenne, telematiikka ja liikenneturvallisuus. Lisärahoitus turvaa painopisteitä tukevien mutta rahoitusta vielä odottaneiden hankkeiden käynnistymisen tällä hallituskaudella.

Liikenne- ja viestintäministeriö, Tiehallinto ja Ratahallintokeskus ovat sopineet, että budjettiriihen lisävaroilla parannetaan liikenneturvallisuutta, edistetään uuden tieto- ja viestintäteknologian käyttöä liikenteessä, kehitetään joukkoliikennettä ja tuetaan Suomen logistista asemaa Venäjän transitoliikenteessä.

Tiepiirit saavat 10 miljoonaa euroa käytettäväksi alueellisiin, teiden turvallisuutta parantaviin investointeihin. Pääkaupunkiseudulle aletaan rakentaa joukkoliikenteen laatukäytäviä, jotka nopeuttavat bussiliikennettä tukkoisilla väylillä.

Lisäksi Kehä III:lle rakennetaan liikenteen sujuvoittamiseksi muun muassa keli- ja liikennetilanteen mukaan automaattisesti muuttuva nopeusrajoitus- ja tiedotusjärjestelmä, joka kattaa osuuden Turunväylältä Vuosaaren satamatielle. Hanke perustuu viime keväänä ratkaistuun ideakilpailuun.

Yli-ikäisten päällysrakenteiden korjaus pystytään käynnistämään useilla rataosuuksilla. Lisäksi Itä- ja Kaakkois-Suomessa kunnostetaan tavaraliikenteen ratapihoja. Erityisesti halutaan vahvistaa Kaakkois-Suomen asemaa Venäjän-liikenteen logistiikan keskuksena.

Tätä tukee myös Vaalimaan raja-aseman tiejärjestelyjen parantaminen, joka sisältyy hallituksen logistiikan kehittämisohjelmaan. Asiaa oli puollettu iltakoulussa, ja nyt hankkeelle järjestyi myös rahoitus.

Ministeri Huovinen painotti, että liikennepolitiikkaan saadaan vahvuutta vasta kun käyntiin saadaan samanaikaisesti suuri joukko erilaisia toimia. Vasta silloin painopisteiksi asetetuista tavoitteista tulee todellisia.

- Tästä syystä liikenneväylärahoitusta kohdennetaan nyt näitä painopisteitä tukeviin teemahankkeisiin, Huovinen totesi.

Teemahankkeet sisältyvät infraministerityöryhmän vuonna 2004 tekemään esitykseen.Lisätietoja

valtiosihteeri Perttu Puro, puh. (09) 160 28325 tai 040 779 3436
rakennusneuvos Mikko Ojajärvi (liikenneväylät), puh. (09) 160 28574 tai 0400 438 520
rakennusneuvos Juhani Tervala (liikennepalvelut), puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260