null Liikennepolitiikkaa uudistetaan kokeiluilla

Liikennepolitiikkaa uudistetaan kokeiluilla

Uutinen 15.02.2013 14.47 fi

Uuden liikennepolitiikan klubi arvioi kokouksessaan 12.-13.2.2013 toimialan tulevaisuuden mahdollisuuksia. Klubin näkemyksen mukaan liikennealalla on mahdollista käynnistää samankaltainen valtava muutos, joka on tapahtunut viimeisten vuosikymmenten aikana viestintäsektorilla.

Klubi odottaa hallituksen puolivälitarkastelulta toimia tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksien täysimääräiseksi hyödyntämiseksi sekä poliittista tahdonilmaisua kokeilujen käynnistämiseen ja tunnistettujen muutostarpeiden edistämiseen. Klubi arvioi, että kokeiluilla voidaan antaa merkittävä sysäys liikennesektorin koko Suomen kasvua ja kilpailukykyä edistävälle kehittymiselle.

Julkisen sektorin on edistettävä uusien liiketoimintojen, teknologioiden ja menettelytapojen syntymistä ja käyttöönottoa poistamalla nykyisissä rakenteissa tunnistettuja esteitä, klubi painottaa. Ensimmäisiä askelia ovat toimijoiden rohkaiseminen ja erilaisten kokeilujen käynnistäminen. Monet globaalit ja kansalliset haasteet pakottavat arvioimaan uudelleen liikennesektorin toimintatapoja. Samalla on osattava tehokkaasti ottaa käyttöön teknologian kehityksen mahdollistamia uusia palveluja ja innovaatioita.

- Liikenne kehittyy vauhdilla kohti palveluja, arvioi ITS-Finland ry:n toiminnanjohtaja Sampo Hietanen. - Käyttäjälle tämä voisi tarkoittaa yhtä kuukausihintaa, johon kuuluu riittävä määrä auton käyttöä, joukkoliikennettä tai vaikka taksilla matkustamista.

Liikennesektorilla ei ole toistaiseksi kyetty hyödyntämään täysimääräisesti tieto- ja viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Klubi kannustaakin toimijoita käynnistämään kokeiluja esimerkiksi automatisoituun liikenteeseen ja avoimeen dataan liittyvillä alueilla. Kokeilut ovat halpoja ja nopeita tapoja kehittää uusia ratkaisuja, hyödyntää erilaisten toimijoiden osaamista, tunnistaa parhaita käytäntöjä ja rajata uudistuksiin liittyviä riskejä. On tärkeää luoda rohkea ja kokeilut mahdollistava alusta uusille innovaatioille.

- Markkinana liikennesektori on suurempi kuin viestintäsektori. Viestintäsektorin kaltainen muutos liikenteessä voi avata Suomelle uuden kasvu- ja vientimarkkinan, Hietanen painottaa. Hän uskoo kiinnostuneita yrityksiä löytyvän varmasti.

Liikennesektorilla on suuri merkitys uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomisessa. Liikennesektorin tulisikin hyödyntää aiempaa ennakkoluulottomammin innovatiivisia liiketoimintamalleja, teknologioita ja verkostoja sekä käyttää tehokkaasti voimavarojaan. Suomessa on muutoksen luomiseen tarvittavaa ainutlaatuista osaamista, jota voidaan hyödyntää sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Klubi painottaa, että kyse on enemmän tahdosta kuin osaamisesta ja teknologiasta.

Uuden liikennepolitiikan klubi on liikennepolitiikan uudistamisen tueksi koottu toimijaverkosto. Klubin puheenjohtajana toimii liikenneministeri Merja Kyllönen ja siinä on mukana korkean tason edustajia ministeriöistä, virastoista, kaupungeista, tiede- ja tutkimusmaailmasta sekä liikennealan yrityksistä.