Liikenneturvallisuudelle asetettuihin tavoitteisiin vielä matkaa

Uutinen 23.09.2010 09.15 fi sv

Liikenneturvallisuus on kohentunut, mutta loukkaantumisonnettomuuksien tai nuorten osalta tilastot eivät ole oikean suuntaisia. Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan työjaosto julkaisi 23. syyskuuta 2010 taustaraportin, joka sisältää tietoa liikenneturvallisuuden kehityksestä ja arvion liikenneturvallisuustyön kehittämiskohteista.

Taustaraportissa tarkastellaan ja verrataan liikenneturvallisuuden kehitystä ikäryhmittäin, tienkäyttäjätyypeittäin ja onnettomuustyypeittäin. Raporttiin on myös koottu analyysit tieliikenteessä viime vuosina tapahtuneista kuolemiin ja loukkaantumisiin johtaneista onnettomuuksista.

Liikenneturvallisuus on pitkällä aikavälillä hitaasti parantunut. Tieliikenteessä kuolleiden määrä on vähentynyt. Loukkaantumisten osalta onnettomuuksien määrä on pysynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes samalla tasolla, tosin taajamien osuus on hienoisessa kasvussa.

Erityisesti nuorten kohdalla liikenneturvallisuuskehitys on tilastojen valossa huolestuttava. Tieliikenteessä kuolleista ja loukkaantuneista keskimäärin joka kolmas on nuori.

Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan on tarkoitus julkaista varsinainen liikenneturvallisuussuunnitelma vuosille 2011-2014 vuoden vaihteessa 2010-2011.