null Liikenneturvallisuuden tutkimusohjelma päättymässä

Liikenneturvallisuuden tutkimusohjelma päättymässä

Uutinen 23.05.2012 15.35 fi

Suomen sijoitus kansainvälisillä liikenneturvallisuuden ranking-listoilla on laskussa, vaikka tieliikenteen turvallisuus Suomessa on pidemmällä aikavälillä parantunut. Seminaarissa todettiin, että kustannustehokas turvallisuustyö vaatii jatkuvasti tutkimustietoa ja kehittämishankkeita tuekseen. Esimerkkinä tällaisesta toiminnasta ovat automaattisen nopeusvalvonnan tehostaminen, liikenne- ja terveyshallinnon yhteisen onnettomuustilastoinnin kehittäminen sekä älyliikenteen keinojen tehokkaampi hyödyntäminen.

Nykyisestä LINTU-ohjelmasta siirtyy tulevaan liikenneturvallisuustyöhön useampi teema, joita tulisi seminaarin keskustelun perusteella edelleen korostaa. Näitä ovat muun muassa liikenneturvallisuusvision kirkkaana pitäminen ja liikenneturvallisuustiedon tehokkaampi tuottaminen ja hyödyntäminen. Työsarkaa on myös kansalaisten liikennettä koskevien asenteiden muuttamisessa ja yleisesti turvallisuusosaamisen parantamisessa.

Käytännön turvallisuustoimista seminaarissa nostettiin esille tarve tehdä edelleen työtä suurien ajonopeuksien, väsyneenä ajamisen ja kohtaamisonnettomuuksien vähentämiseksi sekä kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuden lisäämiseksi.

Reilun kymmenen vuoden toimintakauden aikana Lintu-ohjelmassa on tehty noin 60 liikenneturvallisuustutkimusta tai -selvitystä. Tutkimusten aihealueet ovat kohdistuneet laajasti tieliikenteen turvallisuuskenttään. Laajin erillisten tutkimusten sarja käsitteli liikennejärjestelmän kolariväkivaltaa erilaisissa liikenneympäristöissä.

Tieliikenteen turvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU on ollut liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin rahoittama tutkimusohjelma. Myös Liikenneturva on osallistunut ohjelman ohjaukseen.

Ohjelman taustan on muodostanut valtioneuvoston hyväksymä liikenneturvallisuusvisio, jonka mukaan tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä.

LINTU-seminaarin 16.5.2012 materiaalit ovat saatavilla ohjelman hankesivuilla osoitteessa: http://www.lintu.info/