Takaisin

Liikenneturvallisuustyön rahoitus muuttumassa valtionavuksi

Liikenneturvallisuustyön rahoitus muuttumassa valtionavuksi

Uutinen 20.04.2016 13.33 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, joka koskee tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämiseen osoitettavan rahoituksen jakoperusteita. Nykyinen rahoitusmalli muuttuisi valtionavuksi ja avustuskohteita tulisi enemmän. Samalla rahoitus laajenisi uusiin kohteisiin.

Avustuksia voitaisiin myöntää yleiseen tieliikenteen turvallisuustoimintaan ja uutena kohteena hankkeisiin, kokeiluihin ja tutkimuksiin. Lausuntojen määräaika on 13.5.2016.

Eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä liikenneturvallisuusmaksua koskeva lakiesitys, johon nyt lausuntokierrokselle lähetetty asetusluonnos liittyy.

Asetusluonnoksen perusteella valtionapua liikenneturvallisuustoimintaan voitaisiin antaa muillekin kuin nykyiselle kolmelle toimijalle eli Liikenneturvalle, Liikennevakuutuskeskukselle ja Ahvenanmaan maakuntahallitukselle.

Nyt valmisteilla olevassa asetuksessa määriteltäisiin, millä perusteilla avustuksia myönnettäisiin. Määräraha jakautuisi yleisavustukseen ja hankeavustukseen.

Yleisavustuksella rahoitettaisiin nykyisiä vakiintuneita toimijoita. Hankeavustuksilla laajennettaisiin ja monipuolistettaisiin liikenneturvallisuustyötä ja -osaamista.

Hankeavustusten tarkoituksena on luoda edellytyksiä uudenlaisten toimintatapojen ja uusien ideoiden kehittämiselle ja käyttöönotolle. Pyrkimyksenä on lisäksi kannustaa kuntia liikenneturvallisuustyöhön sekä hyödyntää muun muassa paikallista ja alueellista vapaaehtoistoimintaa nykyistä laajemmin.

Avustusten myöntäjäksi esitetään Liikenteen turvallisuusvirastoa Trafia.

Lisätietoja

yli-insinööri Marcus Merin, 0295 34 2374