null Liikenneturvallisuuteen saatava lisää tehoa

Liikenneturvallisuuteen saatava lisää tehoa

Tiedote 16.06.2009 14.16 fi

Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan mukaan liikenneturvallisuustyössä on tehostamisen varaa, sillä valtioneuvoston asettama tavoite on edelleen kaukana. Tuoreen onnettomuustilaston mukaan vuonna 2008 tieliikenteessä kuoli 344 ihmistä. Tavoite on alle 250 liikennekuolemaa vuonna 2010.

Käyttöön olisi otettava tehokkaaksi tiedettyjä ja mahdollisimman nopeasti vaikuttavia keinoja. Neuvottelukunta tukee sisäasiainministeriön linjaamaa puuttumiskynnyksen laskemista ylinopeusrikkomuksissa. Lisäksi liikennevalvonnassa pitäisi lisätä uusien, tehokkaiden valvontatekniikoiden käyttöä.

Toinen tärkeä liikenneturvallisuuden parantamisalue olisi tieverkon kehittäminen. Neuvottelukunta ehdottaakin, että tulevissa talouden elvytyshankkeissa panostettaisiin tiestön turvallisuuteen.

Tärkeänä asiana neuvottelukunta pitää myös rattijuopumusten vähentämistä laajan toimenpidevalikoiman avulla. Vuonna 2008 rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli 96 ihmistä, mikä on kasvua edellisestä vuodesta. Rattijuopumuksia olisi neuvottelukunnan mukaan mahdollista vähentää lisäämällä alkolukon käyttöä. Mahdollisuuksia on sekä lainsäädäntökeinojen käyttöön että vapaaehtoisen käytön lisäämiseen.

Päätösten aika on syksyllä

Valtakunnallista liikenneturvallisuustyötä ohjaa vuosille 2006-2010 tehty liikenneturvallisuussuunnitelma, jonka pohjalta valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen tieliikenteen turvallisuuden parantamisesta vuonna 2006. Nykyinen hallitus on vahvistanut periaatepäätöksen toimenpideaiheet valtioneuvoston eduskunnalle antamassa liikennepoliittisessa selonteossa keväällä 2008.

Syksyllä käynnistetään uuden liikenneturvallisuussuunnitelman valmistelu laajalla yhteistyöllä. Tällöin voidaan tehdä uusia avauksia ja tarkentaa pitkän aikavälin linjauksia. Tässä yhteydessä neuvottelukunta pitää tärkeänä, että liikenneturvallisuuden arvo korostuisi liikennepoliittisen päätöksenteon lisäksi mahdollisimman laajasti myös muilla politiikan aloilla.

Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan tehtävänä on avustaa liikenne- ja viestintäministeriötä valtakunnallisen liikenneturvallisuussuunnitelman valmistelussa, toteutuksessa ja seurannassa. Lisäksi se osallistuu valtakunnalliseen liikenneturvallisuuspolitiikan suunnitteluun, kehittämiseen ja yhtenäistämiseen.

Neuvottelukunta koostuu ministeriöiden edustajista sekä liikenneturvallisuuden asiantuntijaorganisaatioiden edustajista, jotka tehtäviensä kautta edistävät liikenneturvallisuussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätietoja:

Neuvottelukunnan puheenjohtaja, ylijohtaja Juhani Tervala,
puh. (09) 160 28482, 050 552 7260
Neuvottelukunnan sihteeri, hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen,
puh. 0400 665 395