Liikenneturvan hallitus asetettu

Tiedote 17.02.2011 13.33 fi sv

Valtioneuvosto jatkoi Liikenneturvan hallituksen erovuorossa olevien ministeriöiden edustajien toimikautta ja määräsi yhden uuden edustajan vuosiksi 2011 - 2012.

Liikenneturvan puheenjohtajan tehtävässä jatkaa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

Liikenne- ja viestintäministeriön uutena varajäsenenä Liikenneturvan hallituksessa aloittaa erityisasiantuntija Tero Jokilehto. Ministeriön varsinaisena edustajana jatkaa yli-insinööri Marcus Merin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön edustajina jatkavat opetusneuvos Jukka Lehtinen varsinaisena jäsenenä ja hallitusneuvos Merja Leinonen varajäsenenä.

Sosiaali- ja terveysministeriön edustajina jatkavat neuvotteleva virkamies Merja Söderholm varsinaisena jäsenenä ja hallitussihteeri Virva Walo varajäsenenä.

Valtioneuvosto päätti Liikenneturvan hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä 17. helmikuuta 2011.

Liikenneturva on liikenne- ja viestintäministeriön valvonnassa oleva julkisoikeudellinen yhdistys. Liikenneturvan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja yksitoista muuta jäsentä. Valtioneuvosto määrää puheenjohtajan ja neljä jäsentä, jotka edustavat liikenne- ja viestintäministeriötä, opetusministeriötä, sisäasiainministeriötä ja sosiaali- ja terveysministeriötä. Keskusjärjestön kokous valitsee seitsemän jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Puheenjohtaja ja muut jäsenet määrätään tai valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies, Merja Nikkinen p. (09) 160 28555