null Liikenneverkon yhtenäisyys turvataan maakuntauudistuksessa

Liikenneverkon yhtenäisyys turvataan maakuntauudistuksessa

Uutinen 29.06.2016 20.36 fi

Kesäinen moottoritie. (Kuva: LVM / Antero Aaltonen)

Nykyisten ELY-keskusten liikennevastuualueen tehtävien katsotaan maakuntauudistusvalmistelussa liittyvän perustettaville maakunnille tuleviin aluekehittämisen, alueellisen liikennejärjestelmäsuunnittelun sekä alueiden käytön suunnittelun ja ohjauksen tehtäviin. Valmistelussa nähdään perustelluksi, että ELY-keskusten L-vastuualueen maantienpitoon liittyviä tehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy pääosin maakuntien palvelukseen.

Uudistuksen valmistelussa tehdyt linjaukset eivät kuitenkaan vaikuta liikenneverkkoyhtiötä (LIVE) koskevan hankkeen vaihtoehtoihin. Väyläverkkoja koskevia ratkaisuja arvioidaan LIVE-hankkeen jatkovalmistelun yhteydessä. Hallitus päättää niistä myöhemmin. Tässä yhteydessä tarkistetaan tarvittaessa myös maakuntauudistukseen liittyviä lainsäädäntö- ja henkilöstöratkaisuja. Väyläverkon yhtenäisyyden varmistaminen otetaan huomioon kaikissa ratkaisuissa.

Liikennekaari-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa päätetään siitä, minne lupa- ja valvontatehtävistä vastaava ELY-keskusten henkilöstö siirtyy.

- Olen erittäin tyytyväinen siihen, että nyt esitetyssä mallissa turvataan liikenneverkon yhtenäisyys ja otetaan huomioon Liikennekaari-hankkeen ja väyläverkon kehittämisen näkökulmat, toteaa ministeri Anne Berner.

Hallitus julkisti alustavat lakiluonnokset maakuntien perustamisesta keskiviikkona 29. kesäkuuta.

Lisätietoja:

ylijohtaja Minna Kivimäki, p. 040 754 9871