Liikennevirasto selvittämään Pohjois-Suomen kuljetusreittejä

Uutinen 12.10.2011 12.32 fi

Liikenneministeri Merja Kyllönen on antanut Liikennevirastolle tehtäväksi selvittää mitkä ovat yritysten ja viranomaisten näkemykset Pohjois-Suomen kaivostoiminnan kuljetustarpeista ja toimivista kuljetusreiteistä. Tavoitteena on muodostaa yhteinen näkemys ennen päätöksen tekoa.

- Lapin kaivostoimintaan ja Jäämeren ratayhteyksiin liittyen on tehty useita selvityksiä, joissa käsiteltyjen väylähankkeiden arvo on yhteensä kuusi miljardia euroa. Selvityksissä ei kuitenkaan ole arvioitu kaivostoiminnasta syntyviä kuljetustarpeita, sanoi liikenneministeri Merja Kyllönen.

- Oleellista on Liikenneviraston yhteistyö alueiden kanssa, jotta tarvittavat varaukset maankäytölle saadaan tarvittaessa nopeasti. Lisäksi viime kädessä olisi järkevää, että Suomi ja Ruotsi löytäisivät yhteisen sävelen ratayhteyksien rakentamisesta eikä synnytettäisi kansallista kilpajuoksua, ministeri Kyllönen totesi ministeri Kyllönen Kolarin kaivoseminaarissa pitämässään puheessa 12. lokakuuta 2011.