null Liikenneviraston perustaminen paransi koordinointia

Liikenneviraston perustaminen paransi koordinointia

Uutinen 19.02.2014 11.00 fi

Liikenneviraston perustaminen on luonut puitteet liikennemuotojen välisen yhteistyön ja liikennejärjestelmänäkökulman vahvistumiselle. Virastojen perustaminen on tuonut myös synergiaa eli ennakkoon pelätty riski "uudistuksesta ilman uudistusta" ei ole toteutunut.

Tämä käy ilmi liikenne- ja viestintäministeriön tilaamasta Liikenneviraston arvioinnista.

Raportista selviää, että liikennejärjestelmänäkökulma on vahvistunut kansallisella tasolla, mutta aluetasolla vaikutus on vielä epäselvä. Tilanteen parantamiseksi tulee aluetasolla vahvistaa ELY-keskusten ja Liikenneviraston asiantuntijoiden välistä yhteistyötä.

Liikenneviraston keskeiset asiakkaat ja sidosryhmät ovat tyytyväisiä uudistukseen ja kokevat asiakaslaadun parantuneen erityisesti yhden luukun periaatteen kautta.

Myös Liikenneviraston ja liikenne- ja viestintäministeriön välisten roolien kirkastaminen ja työnjaon kehittäminen on yksi keskeisimmistä kehittämiskohteista.