Takaisin

Liikenteen energiankulutus ja verkkovierailumaksut liikenne- ja viestintäministerien käsittelyssä

Liikenteen energiankulutus ja verkkovierailumaksut liikenne- ja viestintäministerien käsittelyssä

Tiedote 01.06.2007 11.45 fi

Euroopan unionin liikenneministerit ja viestintäministerit kokoustavat 7.-8. kesäkuuta Luxemburgissa.

Liikenneministerit keskustelevat liikennealan energiastrategiasta. Suomi pitää tärkeänä, että liikenteen energiankulutuksen tehostamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi haetaan aktiivisesti kestäviä ratkaisuja ja konkreettisia toimenpiteitä. Panostusta tarvitaan sekä henkilöautojen että raskaan liikenteen ajoneuvojen energiankulutuksen tehostamiseen.

Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmästä kuullaan tilannekatsaus, ja neuvoston on tarkoitus hyväksyä hankkeen jatkolinjaukset. Komissio on selvittänyt, miten vastuu hankkeeseen liittyvistä riskeistä jaettaisiin julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Esillä on vaihtoehto, että julkisen sektorin vastuuta laajennettaisiin kattamaan kehittämisvaihe ja rakentaminen kokonaan käyttöönottoon asti. Komissio esittää vaihtoehtoja myös rahoituksen järjestämiseksi. Suomi pitää tärkeänä, että Galileon kehittämistä jatketaan määrätietoisesti. Järjestelmän on tarkoitus olla käytössä vuonna 2012.

Liikenneministerit käsittelevät myös merenkulun turvallisuutta parantavia ehdotuksia. Kolmanteen merenkulun turvallisuuspakettiin kuuluvista kolmesta direktiiviehdotuksesta on tavoitteena poliittinen yhteisymmärrys. Ministerit käyvät periaatekeskustelun EU:n LRIT-tietokeskuksen perustamisesta. Tietokeskus mahdollistaisi alusten tunnistamisen ja seurannan aavalla merellä.

Verkkovierailumaksuista sopuun

Viestintäministerit hyväksynevät verkkovierailu- eli roaming-maksuja koskevan asetuksen sisällön. Euroopan parlamentti on sen jo hyväksynyt. Asetuksen myötä EU:n sisäisten ulkomaanpuhelujen hinnat laskevat merkittävästi.

Verkkovierailuille tulee enimmäiskuluttajahinnat. Puhelu maasta toiseen maksaa jatkossa 49 senttiä minuutissa ja puhelun vastaanottaminen 24 senttiä minuutissa. Hintoihin lisätään arvonlisävero. Hinnat laskevat vielä lisää kahtena vuonna asetuksen voimaantulon jälkeen. Verkkovierailuasetuksen on tarkoitus tulla voimaan kesäkuun lopussa.

Puheenjohtajamaa Saksa raportoi kokouksessa postipalveludirektiivin uudistamisen vaiheista. Komissio on ehdottanut, että postipalvelut avattaisiin kilpailulle vuoden 2009 alusta. Suomessa postitoiminta on jo avattu lainsäädännössä kilpailulle.Lisätietoja:

liikenneneuvos Mikael Nyberg (liikenneasiat), puh. (09) 160 28474, 040 837 8794
liikenneneuvos Matti Roine (Galileo), puh. (09) 160 28568, 040 823 2109

viestintäministerin erityisavustaja Aleksi Randell (viestintäasiat), puh. (09) 160 28324, 0400 500 822
neuvotteleva virkamies Tatu Tuominen (viestintäasiat), puh. (09) 160 28585, 050 341 7607