null Liikenteen ja viestinnän museoiden tukirahat jaettu

Liikenteen ja viestinnän museoiden tukirahat jaettu

Tiedote 25.03.2009 12.38 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt tukea liikenne- ja viestintäalan museoiden rakennushankkeille ja muille kehittämisinvestoinneille. Museotukea jaettiin yhteensä 459 000 euroa. Lisäksi tuettiin liikennealan muita yhteisöjä 30 000 eurolla.

Museoista eniten avustusta sai Liikenne- ja viestintämuseoiden Trafiikki-yhteistyö, jota tuettiin 126 000 eurolla. Trafiikki-yhdistykseen kuuluvat kaikki liikenne- ja viestintäalan valtakunnalliset erikoismuseot.

Seuraavaksi suurimmat tuet myönnettiin Kiinteistö Oy Tieliikennemuseolle (81 000 euroa), Uudenkaupungin Automuseon kannatusyhdistykselle (49 500), Oulun seudun Mobilistit ry:lle (44 000), Radio- ja tv-museosäätiölle (33 000), Suomen Ilmailumuseosäätiölle (20 000) sekä Vega-säätiölle (20 000).

Muut tukea saavat museot olivat Forum Marinum -säätiö (18 000 euroa), Suomen Merimuseo (10 000), Museorautatieyhdistys (10 000), Rautatiemuseon säätiö (9 000), Tekniikan museon säätiö (9 000), Haapamäen museoveturiyhdistys (8 000), Postimuseo (6 000), Raumanmeren merimuseosäätiö (5 000), Saimaan kanavamuseon tuki Oy (3 300), Mikkelin kaupungin museot (2 400), Espoon Automuseo ry (2 000), Lahtis-Siipiratas Höyrylaivaseura Oy (1 500) ja Museoveturiseura ry (1 300).

Liikennealan yhteisöistä eniten tukea sai Suomen Autohistoriallinen Seura ry, jolle myönnettiin 9 000 euroa. Muut yhteisöt olivat Pohjoismaiden Tieteknillinen liitto (6 800), Älykkään liikenteen verkosto ITS Finland ry (6 100), Pro Rautatie ry (4 800), Pasilan Konepajan Perinneyhdistys ry (1 800) sekä Liikennesuunnittelun Seura ry (1 500).

Lisätietoja

tutkija Mikael Åkermarck, puh. (09) 160 28396