null Liikenteen lainsäädännön väliaikaiset muutokset voimaan 1. kesäkuuta

Liikenteen lainsäädännön väliaikaiset muutokset voimaan 1. kesäkuuta

Tiedote 28.05.2020 13.30 fi sv en

Bussi ja autoja tiellä (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaa koskevaan lainsäädäntöön tehdään väliaikaisia muutoksia. Niillä helpotetaan kansalaisten ja yritysten toimintaa sekä turvataan kuljetusten toimivuus koronavirusepidemiasta johtuvissa poikkeusoloissa. 

Muutokset koskevat useita lakeja. Hallitus esitti lakien vahvistamista 28.5.2020. Lait tulevat voimaan 1.6.2020.

Joukkoliikenteen aikataulu- ja reittimuutokset

Henkilöliikenteen kuljetuspalveluita tarjoavien ilmoitusaika lyhennetään 60 päivästä viiteen päivään liikennepalvelulain muutoksella. Tällä mahdollistetaan se, että joukkoliikenteen toimijat voivat muuttaa esimerkiksi aikataulujaan nykyistä nopeammin, ja sitä kautta sopeuttaa liiketoimintaansa muuttuvissa olosuhteissa.

Taksinkuljettajan ajolupa

Liikennepalvelulakiin tehtävän muutoksen myötä Liikenne- ja viestintävirasto voi hakemuksesta uusia taksinkuljettajan ajoluvan niin, että hakija toimittaisi lääkärintodistuksen kuuden kuukauden kuluessa ajoluvan uusimisesta.  Tämä koskee ajolupia, joiden voimassaolo päättyy 16.3.-31.10.2020 välisenä aikana.

Merenkulun ammattipätevyydet

Merenkulun ammattipätevyyksien, kuten pätevyyskirjojen, lisäpätevyyskirjojen ja luotsin lupakirjojen, voimassaoloa jatketaan kuudella kuukaudella uudistamispäivästä 16.3.-31.10.2020 välisenä aikana. Kyseisenä ajankohtana myös koeluotsausvaatimuksesta voidaan poiketa. Lisäksi miehitystodistuksessa määrätystä pätevyydestä voidaan hakea poikkeusta Liikenne- ja viestintävirastolta. Pätevyyteen liittyvän näyttökokeen voi suorittaa viimeistään 30.4.2021.

Alusten turvatarkastukset

Liikenne- ja viestintävirasto voi lakimuutoksen myötä valtuuttaa hyväksymänsä luokituslaitoksen suorittamaan aluksen turvatarkastukset sekä myöntämään kansainväliset turvatodistukset. Nämä tarkastukset kohdistuvat ulkomailla oleviin suomalaisiin aluksiin. Tämä väliaikainen valtuutus turvaa tavara- ja rahtiliikenteen sujuvuuden ja on voimassa 31.12.2020 saakka.

Alusrekisterilain muutos mahdollistaa jäljennöksen toimittamisen aluksen saantoasiakirjasta alkuperäisen asiakirjan sijaan. Muutos on voimassa 31.10.2020 asti.

Lakimuutokset ovat voimassa muutamien kuukausien määräajan, kuitenkin enintään 30.4.2021 saakka.

Lisätietoja:

lainsäädäntöjohtaja, hallitusneuvos Silja Ruokola, p. 0295 34 2367

hallitusneuvos Rita Linna, p. 0295 34 2559

joukkoliikenteen aikataulu- ja reittimuutokset: ylitarkastaja Monika Mutanen, p. 0295 34 2125

taksinkuljettajan ajolupa: viestintäneuvos Kreetta Simola, p. 0295 34 2609

merenkulun ammattipätevyydet: ylitarkastaja Katja Peltola, p. 0295 34 2031

alusten turvatarkastukset: suunnittelija Suvi Kankare, p. 0295 34 2105