Takaisin

Liikenteen lisähankkeista päätökset kesän budjettiriihessä

Liikenteen lisähankkeista päätökset kesän budjettiriihessä

Tiedote 23.03.2006 15.10 fi

Hallituksen budjettikehysriihessä päätettiin, että uusina liikenneväylähankkeina kehykseen otetaan Kehä I ja Keski-Pasilan ratapihatyöt.

Aiemmin vuonna 2007 alkaviksi päätettyjä liikenneväylien kehittämishankkeita ovat Lappeenrannan ja Imatran välinen tie sekä ratavälit Seinäjoki-Oulu ja Lahti-Luumäki.

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen on tyytyväinen hallituksen linjaukseen päättää aiemmin sovittujen lisäksi uusista liikennehankkeista vuonna 2007.

Huovisen esityksestä kehysriihessä hyväksyttiin lausuma, jonka mukaan hallitus arvioi elokuun budjettiriihessä mahdollisuudet lisähankkeiden aloittamiseksi vielä tällä vaalikaudella. Huovisen mukaan liikenneväyläpolitiikan ministerityöryhmän esitys muodostaa lähtökohdan uusille budjettiriihessä päätettäville hankkeille.

Uudet investoinnit rahoitetaan muun muassa valtion omaisuuden myyntituloilla. Tätä helpottaa hallituksen päätös siitä, että myyntituloista voidaan aiemman 10 prosentin sijaan käyttää 20 prosenttia infrahankkeisiin ja muihin kertaluonteisiin menoihin.

Huovinen muistuttaa nykyisen hallituksen olleen varsin säästäväinen liikenneinvestoinneissa. Vanhasen hallitus on toistaiseksi päättänyt käynnistää 12 hanketta, joiden arvo on noin 830 miljoonaa euroa. Keskimäärin hallitukset ovat satsanneet uusiin kehittämishankkeisiin miljardin.

Kuutostie perinteisellä rahoitusmallilla

Kehysriihessä ei tehty muutoksia Lappeenrannan ja Imatran välisen tieosuuden budjetointitapaan. Hanke toteutetaan perinteisellä mallilla.

Näin varmistetaan, että rakennushanke voidaan aloittaa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti vuonna 2007.

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Tiehallinto jatkavat edelleen uusien rahoitusmallien kehittämistä.


Lisätietoja

rakennusneuvos Mikko Ojajärvi, puh. (09) 160 28574 tai 0400 438 520
valtiosihteeri Perttu Puro, puh. (09) 160 28325 tai 040 779 3436