null Liikenteen puurakentamiselle ohjelma

Liikenteen puurakentamiselle ohjelma

Tiedote 13.04.2018 15.08 fi

Puun käyttöä liikenneinfrastruktuurin rakentamisessa halutaan lisätä. Puuta käytetään muun muassa siltojen, kaiteiden ja meluesteiden, valaisinpylväiden sekä erilaisten katosten ja kansien rakentamisaineena.

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut yhteistyössä ympäristöministeriön ja Liikenneviraston kanssa luonnoksen liikenneinfran puurakentamisohjelmasta. Ohjelman tavoitteena on puun käytön turvaaminen ja edistäminen väyläinfrarakentamisessa. Lisäksi ohjelmalla halutaan nostaa puusiltojen osuutta valtion rakennuttamista silloista. Ohjelmaluonnoksesta pyydetään lausuntoja 4. toukokuuta mennessä.

Tällä hetkellä valtion ajoneuvo- ja kevyen liikenteen väylillä on yhteensä 637 puusiltaa, joista yli 400 on tarkoitettu ajoneuvoliikenteelle. Suomessa rakennetaan maatieverkolle vuosittain noin 100-120 siltaa. Puusiltojen rakentamista puoltaa puusiltojen käytöstä aiheutuvat alemmat hiilidioksidisäästöt sekä erityisesti kevyen liikenteen silloissa miellyttäväksi koettu materiaali. Maantiesiltojen käyttöiäksi määritellään materiaalista riippumatta 100 vuotta.

Ympäristöministeriön johdolla on jo kuluvalla hallituskaudella laadittu valtioneuvoston yhteinen puurakentamisen toimintaohjelma. Liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelmalla edistetään myös valtioneuvoston yhteisen puurakentamisen toimintaohjelman tavoitteiden toteutumista.

Kotimainen puurakentaminen on myös tärkeässä roolissa biotalouden kehittämisessä. Kotimaista puurakentamista ja puun käyttöä kehittämällä tuetaan metsien kestävää ja järkevää käyttöä.

Mitä seuraavaksi?

Ohjelman lausuntoaika päättyy 4.toukokuuta 2018. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset. Lausuntopyyntö on julkaistu valtioneuvoston hankeikkunassa. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan hankeikkunassa. Lausuntokierroksen jälkeen ohjelman valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Lisätietoja:

Ari-Pekka Manninen, yksikön johtaja p. 050 594 2679

Kaisa Kuukasjärvi, ylitarkastaja p. 050 414 0330