null Liikenteen virtuaaliselle tutkimuskeskukselle projektipäällikkö

Liikenteen virtuaaliselle tutkimuskeskukselle projektipäällikkö

Tiedote 14.08.2012 14.16 fi

Johanna Särkijärvi (FM) on nimitetty Liikenteen virtuaalisen tutkimuskeskuksen (Fintrip) projektipäälliköksi. Tehtävä on määräaikainen ja kestää 13.6.2012 - 30.6.2013 välisen ajan.

Särkijärvi on aiemmin työskennellyt Turun yliopistossa muun muassa projektipäällikkönä ja tutkijana.

Liikenne- ja viestintäministeriö aloitti keväällä 2012 hankkeen, jonka tavoitteena on rakentaa liikenteen tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä osaamista pitkäjänteisesti kehittävä, kumppanuuteen perustuva verkosto.

Verkoston eli Liikenteen virtuaalisen tutkimuskeskuksen (Fintrip) tehtävänä on toimia ministeriön apuna liikennepolitiikan valmistelussa muun muassa kokoamalla yhteen liikennealan tutkimustietoa ja näkemyksiä sekä luomalla palveluja ja liiketoimintaa liikennealalle. Hankkeen tavoitteena on myös käynnistää kokonaisvaltainen liikennetoimialan huippuosaamisen kehittämisstrategian laatiminen.

Lisätietoja
ylijohtaja Pekka Plathan, p. 0295 34 2340