null Liikenteenohjaajia koskevat säännökset ajan tasalle

Liikenteenohjaajia koskevat säännökset ajan tasalle

Tiedote 16.04.2009 14.01 fi

Liikenteenohjaajia koskeva säännöstö päivitetään vastaamaan tämän päivän tarpeita, jotta erityistilanteiden liikenteenohjaus saadaan sujuvammaksi.

Liikenteenohjaajia koskevat säännökset siirretään tieliikenneasetuksesta tieliikennelakiin. Samalla uudistetaan liikenteenohjaajia koskevia vaatimuksia ja otetaan huomioon paremmin tilanteet, joissa liikenteenohjaajia nykyisin tarvitaan.

Hallitus esitti liikenteenohjaajia koskevien säännösten siirtämistä tieliikennelakiin torstaina 16. huhtikuuta 2009.

Liikenteen ohjaaminen on edelleen viranomaisen tehtävä, mutta viranomainen voi määrätä tehtävään myös muita henkilöitä. Tällaisia ohjausta vaativia tilanteita ovat esimerkiksi tietyöt, erikoiskuljetukset ja isot tapahtumat. Jatkossa poliisi voi määrätä liikenteenohjaajan myös pitkäkestoisten ruuhkien perusteella, kuten rajaliikenteessä.

Vaativammissa tilanteissa liikenteenohjaajilta vaaditaan erityinen liikenteenohjaajan koulutus. Liikenteenohjaajilla on oikeus pysäyttää liikenne ja antaa liikkeellelähtömerkki. Liikenteen valvonta on edelleen poliisin vastuulla.

Hallitus esitti myös puolustusvoimien ajokorttia koskevaa tieliikennelain säännöstä muutettavaksi.

Puolustusvoimien moottorikäyttöisten ajoneuvojen kuljettamisen edellytyksiä täsmennettäisiin ja lakiin sisällytettäisiin valtuussäännös puolustusministeriön asetuksen antamiseen. Puolustusministeriön asetuksella säädettäisiin puolustusvoimien ajokorteista ja ajoluvista sekä puolustusvoimien liikenneopettaja- ja kuljettajakoulutuksen sisällöstä ja liikenneopettajan- ja kuljettajantutkinnoista.

Vastaavat säännökset sisältyvät nykyään valtioneuvoston asetukseen puolustusvoimien ajokorteista ja puolustusministeriön antamaan päätökseen tämän asetuksen soveltamisesta.

Lisätietoja
hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen, puh. (09) 160 28629, 0400 665 395