null Liikkujan viikko muistuttaa liikenteen vaikutuksesta hyvinvointiin

Liikkujan viikko muistuttaa liikenteen vaikutuksesta hyvinvointiin

Uutinen 13.09.2010 11.11 fi

Eurooppalaista Liikkujan viikkoa vietetään joka vuosi 16.-22.9. Vuoden teema "Fiksu liikenne, parempi arki" kiinnittää huomiota erityisesti liikkumisvalintojemme merkitykseen. Liikenteen päästöillä on merkittävä vaikutus kasvihuonepäästöjen syntymiseen, ilmanlaatuun ja kaupunkilaisten hyvinvointiin ja terveyteen.

Liikkujan viikolla kiinnitetään huomioita ihmisten arjessa tekemiin liikkumistapavalintoihin. Niitä pyritään aktivoimaan ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan. Liikkujan viikon aikana jokainen voi miettiä omia liikkumistottumuksiaan. Kulkeeko esimerkiksi työmatkat aina omalla autolla, vai voisiko käyttää bussia, pyöräillä tai kävellä.

Jokapäiväisillä liikkumisvalinnoilla on iso merkitys etenkin kaupunkien ilmanlaadulle. Ulkoilman hiukkasia pidetäänkin länsimaissa kaikkein haitallisimpana ympäristötekijänä ihmisten terveydelle. Liikennevirta nostaa ilmaan pölyä kuivilta kaduilta ja teiltä ja heikentää hengitysilman laatua juuri hengityskorkeudella.

Liikenteen haittoja voidaan pienentää muun muassa ohjaamalla ihmisten tottumuksia kohti kestävämpää liikkumista. Liikkumisen ohjaus on käytännössä valistuksen ja tiedonjaon lisäksi kestävien liikkumistapojen - joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn - edistämistä.

Liikkujan viikko eli European Mobility Week on Euroopan-laajuinen kampanja, jota vietetään joka vuosi samana ajankohtana, 16.-22. 9. Liikkujan viikon tapahtumia suunnittelevat ja järjestävät yhteistyössä kunnat, järjestöt, yritykset ynnä muut tahot. Ympäristöministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö toimivat kampanjan kansallisina koordinaattoreina.