Lindén: Hyvä postilaki hyödyttää myös lehtijakelua

Tiedote 28.04.2010 09.45 fi sv

Viestintäministeri Suvi Lindén haluaa postilain uudistamisen ja lehtijakelun turvaamiseksi ehdotettujen toimenpiteiden etenevän käsi kädessä. Postilakiehdotus edistää toteutuessaan myös lehtijakelun kustannustehokkuutta.

- Hyvä postilaki hyödyttää myös lehtijakelua. Lehtien jakelu ei kuulu postilain piiriin, mutta ne ovat kuitenkin keskeisessä osassa, koska niitä jaellaan osin samassa verkossa kuin postia. Lehdet ylläpitävät lähetysvolyymeja erityisesti harvaan asutuilla alueilla, Lindén totesi ottaessaan vastaan selvitysmies Harri Pursiaisen ehdotukset lehtijakelun turvaamiseksi.

Lindén pitää Pursiaisen ehdotusta mahdollisesta lehtien jakelutuesta rakenteeltaan oikeansuuntaisena.

- Julkisen tuen käyttöönotolle tulee aina olla vakavat perusteet ja sen on läpäistävä EU:n komission varsin tiukka seula valtiontukisäännösten suhteen, Lindén muistutti.

- Sähköinen maailma etenee, mutta yhä edelleen paperinen sanomalehti on lukijoiden suosikki. Ja tämä mahdollisuus tulee edelleenkin olla tarjolla, tarvittaessa vaikka julkisen vallan toimenpiteillä turvattuna, Lindén sanoi.

- Olen kuitenkin selvitysmiehen kanssa yhtä mieltä siitä, että kustantajien tulee aktiivisesti jatkossakin kehittää sähköistä jakelua. On tärkeää, että toimijat suuntaavat katseensa innovatiivisesti tulevaisuuteen sekä arvioivat ja kehittävät tapojaan, joilla ne lukijoitaan palvelevat.

Postilakiehdotuksen lausuntokierros päättyi 26. huhtikuuta.

- Lausuntokierros on virallisesti päättynyt, mutta osaa lausunnoista odotellaan vielä saapuvaksi. Tulen perehtymään lausuntoihin huolellisesti, Lindén totesi.

Lindénin tavoitteena on viedä sekä postilakiehdotus että lehtijakelua koskevat esitykset seuraavaksi hallituksen iltakouluun.

Lisätietoja
erityisavustaja Anna Anttinen, puh. (09) 160 28324