Lindén jatkaa lainmuutoksella ohjelmistolupia vuoteen 2016

Tiedote 21.01.2009 14.32 fi sv en

Viestintäministeri Suvi Lindén on päättänyt mahdollistaa lainmuutoksella televisiokanavanippujen B ja C ohjelmistolupien jatkamisen elokuun 2016 loppuun saakka. Lisäksi lähiaikoina julistetaan haettaviksi kokonaan uusia toimilupia E- ja F-nipuissa.

Päätös tarkoittaa sitä, että MTV Oy, Subtv Oy, Sanoma Television Oy, Suomen Urheilutelevisio Oy, C More Entertainment Finland Oy, TV5 Finland Oy, The Walt Disney Company Ltd ja Turun Kaapelitelevisio Oy voisivat saada valtioneuvoston päätöksellä luvan jatkaa televisiotoimintaa ilman toimilupien julistamista uudelleen haettaviksi.

Lindén ilmoitti päätöksestään 21. tammikuuta pidetyssä Viestintäfoorumissa. Esitys televisio- ja radiolain muuttamisesta annettaneen eduskunnalle loppukeväällä.

Ohjelmistolupien voimassaolo päättyy vuoden 2010 elokuussa, eikä nykylainsäädäntö salli yli kymmenen vuotta pidempiä ohjelmistotoimilupakausia. Nykyiset toimiluvat ovat olleet voimassa lain salliman maksimiajan.

Viestintäministeri perustelee ohjelmistolupapäätöstään sillä, että jatkoaika on sekä kuluttajien että televisiotoimijoiden kannalta kohtuullista.

Haettaviksi tulevat verkkotoimiluvat kanavanipuille A, B ja C perustuvat nykyisille lähetysstandardeille ja ne myönnetään 2016 asti. Kuluttajat voivat luottaa siihen, että heidän hankkimansa vastaanottimet toimivat ainakin vuoteen 2017 saakka, Lindén huomauttaa.

- Verkkotoimilupien perusteita ei muuteta, koska digisiirtymästä on niin lyhyt aika. Vuonna 2016 tarkastellaan sekä verkko- että ohjelmistolupien tilannetta uudelleen.

- Televisiotoiminta elää murrosvaihetta niin meillä kuin muuallakin. Television käyttötottumukset muuttuvat ja teknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Toimilupapolitiikkaa on arvioitava kokonaisuutena suhteessa näihin muutoksiin, Lindén luonnehtii.

Nykyisten luvanhaltijoiden jatkoajan vastapainoksi viestintäministeri Lindén haluaa lisätä ohjelmistotarjontaa julistamalla haettavaksi uusia toimilupia. Lähetyskapasiteettia on tällä hetkellä nykyisessä E-kanavanipussa.

Lisäksi vuoden 2010 loppuun mennessä otetaan käyttöön myös kokonaan uusi kuudes, niin sanottu F-kanavanippu. Siihen myönnetään toimilupia teknologianeutraalisti joko mobiili- tai normaaliin maanpäälliseen televisiojakeluun.

- Mahdollisuus hakea toimilupia vapaana olevasta E-kanavanipusta tai uudesta F-kanavanipusta avaa mahdollisuuksia uusillekin toimijoille tulla markkinoille. Myös mobiilitelevisio voisi tulla kysymykseen. Uskon, että jakeluvaihtoehtojen ja tarjonnan lisääminen on omiaan uudistamaan suomalaisia televisiomarkkinoita ja vahvistamaan suomalaista sisältötuotantoa, Lindén toteaa.


Lisätietoja

erityisavustaja Aleksi Randell, puh. 0400 500 822