Lindén: Julkishallinnon tietoturvallisuus keskitettävä Viestintävirastolle

Tiedote 08.02.2011 09.46 fi sv

Viestintäministeri Suvi Lindén esittää, että valtionhallinnon tietoturvallisuus keskitettäisiin Viestintäviraston vastuulle. Lisäksi viranomaisten käyttämien verkkojen turvaamiseksi tarvittaisiin ympärivuorokautinen tietotekninen valvomo. Myös valvomotoiminta istuisi Lindénin mukaan luontevasti Viestintävirastolle.

Lindén puhui aiheesta Helsingissä pidetyssä Tietoturvatapahtumassa 8. helmikuuta.

Suomessa valtionhallinnon tietoturvajohtaminen on hajautettua siten, että kukin julkisen hallinnon sektori vastaa omasta tietohallinnostaan ja sen turvallisuudesta.

- Tämä malli ei sovellu kaikin osin enää nykyisiin ja varsinkaan tuleviin tarpeisiin. Tehottomuutta aiheuttavien tehtävien päällekkäisyyksiä julkisen sektorin tietohallinnossa olisikin syytä purkaa määrätietoisesti konserniohjauksen keinoin, Lindén toteaa.

Tietoturvasta huolehtiminen on otettava huomioon jo sähköisiä palveluita suunniteltaessa ja esimerkiksi viranomaisten viedessä perinteisiä palveluitaan verkkoon.

Myös viranomaisten käytössä olevien viestintäverkkojen ja -palvelujen turvallinen ja häiriötön toiminta on sitä tärkeämpää, mitä enemmän julkisia palveluja tarjotaan kansalaisille sähköisesti.

- Palvelujen laadukas hoitaminen ja viranomaisten toiminnan jatkuvuuden turvaaminen digitaalisessa toimintaympäristössä edellyttää myös valtiolta nykyistä parempaa kykyä varautua tietoturvaloukkauksiin ja -hyökkäyksiin.

Esimerkkinä Lindén mainitsee laadukkaan ja toimintakykyisen ympärivuorokautisen tietoteknisen valvomotoiminnan pikaisen käynnistämisen. Näin tietoturvauhkat voitaisiin havaita tehokkaasti ja käsitellä tietoturvaloukkaukset nopeasti niiden kulloinkin edellyttämällä tavalla.

Yrityksille vastaava palvelu on ollut saatavilla jo usean vuoden ajan Viestintäviraston CERT-FI -ryhmässä, jonka toiminta on koettu korvaamattomaksi suomalaisten yritysten tietoturvallisuuden varmistamisessa.

- Tällaista avainosaamista tarvittaisiin nyt myös valtionhallinnossa. Mielestäni olisi luontevaa, että Viestintävirasto ottaisi hoitaakseen myös julkisten palveluiden valvomotoiminnan, Lindén esittää.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Timo Kievari, p. 09 160 28620, 040 059 3706
erityisavustaja Anna Anttinen, p. 09 160 28324