null Lindén: Kansan nettitaidoista huolehdittava tietoyhteiskunnassa

Lindén: Kansan nettitaidoista huolehdittava tietoyhteiskunnassa

Tiedote 10.03.2009 13.26 fi

- Suurten ikäluokkien poistuminen lähivuosina työelämästä pakottaa etsimään uusia ratkaisuja julkisissa palveluissa. Palveluissa ihmisten työpanos on kohdennettava sinne, missä niiden tuottamiseen tarvitaan oikea ihminen. Muunlainen asiointi tulee pystyä hoitamaan yhä useammin myös sähköisesti tietoverkoissa.

Näin totesi viestintäministeri Suvi Lindén avatessaan ensimmäisen Tietoyhteiskuntapäivän 10. maaliskuuta Helsingissä.

Lindénin mukaan on tärkeää huolehtia siitä, että kansalaisten tietoteknistä osaamista kehitetään kaikilla toimialoilla ja kaikissa ikäryhmissä. Lähes puolet 16-74 -vuotiaista ei vielä käytä internetissä olevia palveluja.

- Ikääntyvä väestö on suurimmassa vaarassa jäädä syrjään tietoyhteiskunnan palveluista ja verkon tuomista hyödyistä. Ikäihmisten tietoteknisten taitojen opettamisesta tulisi tehdä valtakunnallista ja siihen tulisi varata myös resursseja, Lindén korosti.

Lindén muistutti puheessaan hallituksen tuoreesta kannanotosta tietoyhteiskunnan ja sähköisen asioinnin vauhdittamiseksi. Hallituksen tavoitteena on, että kansalaisten ja yritysten sähköinen asiointi on vuoteen 2013 mennessä mahdollista kaikissa keskeisissä palveluissa.

Ensimmäisiä askelia on vuonna 2010 käyttöön otettava kansalaisen sähköinen asiointitili, jolle kerätään kansalaista koskevat viranomais- ja muut keskeiset päätökset. Lindénin mukaan jatkossa tiliin voidaan liittää myös kansalaisen itsensä toivomat ja käyttämät palvelut.

- Hallitus on linjannut, että sähköisen asioinnin helpottamiseksi julkisiin palveluihin on päästävä samalla tunnistautumisella. Lisäksi valtion, kuntien ja Kelan tietojärjestelmien yhteentoimivuutta kehitetään, Lindén tiivisti.

Lindén kuitenkin korosti, että avoimista rajapinnoista ja järjestelmäarkkitehtuurista huolimatta on pidettävä tarkasti kiinni siitä, etteivät kansalaisten ja yritysten tietoturva ja tietosuoja kärsi palveluja käytettäessä.

Viestintäministeri pitää ongelmana, että hallinnon sähköiset palvelut ovat nykyisellään hajallaan ja vaikeita löytää.

- Jotta palvelut löytyisivät helpommin, muutetaan kansalaisten suomi.fi ja yritysten yrityssuomi.fi nopealla aikataululla vuorovaikutteisiksi asiointiportaaleiksi. Lisäksi julkisen hallinnon digitaalisille palveluille on tulossa yhtenäinen brändi, jotta palveluita pystytään markkinoimaan tehokkaammin, Lindén summasi.


Lisätietoja

erityisavustaja Sami Paatero, puh. (09) 160 28324
neuvotteleva virkamies Taru Rastas, puh. (09) 160 28617 tai 040 715 5075