Lindén laajakaistatuesta: Kuntien olosuhteiden ja taloustilanteen huomioiminen välttämätöntä

Tiedote 24.09.2009 13.24 fi sv

Viestintäministeri Suvi Lindén pitää välttämättömänä, että kuntien erilainen taloustilanne otetaan huomioon laajakaistaverkkojen rakennustukea myönnettäessä. Hallitus esittää, että kuntien alin omarahoitusosuus olisi kahdeksan prosenttia.

- Hallitus on sitoutunut siihen, että laajakaistaverkko rakennetaan kaikkien ulottuville maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Laajakaistatuen nyt määritellyt ehdot mahdollistavat sen, että olosuhteiltaan hyvin erilaiset kunnat voivat olla hankkeissa mukana, Lindén sanoo.

Lindén toteaa laajakaistaverkkohankkeiden olevan työllistäviä ja elvyttäviä. Lisäksi sähköisen asioinnin yleistyminen lisää tuottavuutta. Myös Suomen kilpailukyky edellyttää nopeita ja luotettavia laajakaistayhteyksiä.

Hallituksen esityksessä kuntien rahoitusosuudet jaetaan kolmeen luokkaan: 33, 22 tai 8 prosenttia. Kunkin kunnan rahoitustaso määritellään erikseen.

- Kolmiportaisella rahoitusosuudella halutaan varmistaa, että kaikilla kunnilla olisi mahdollisuus osallistua tietoverkkohankkeisiin. Tämä on tärkeää muun muassa siksi, että sähköiset palvelut olisivat mahdollisimman monen kansalaisen käytettävissä asuinpaikasta riippumatta, Lindén sanoo.

Tuen tavoitteena on luoda haja-asutusalueillekin nopeat ja luotettavat laajakaistayhteydet, joilla voidaan edistää maaseudun elinkeinoja, maataloutta, yksittäisten käyttäjien etätyöskentelyä ja esimerkiksi etäterveydenhoitoa.

Lisätietoja:

erityisavustaja Anna Anttinen, puh. (09) 160 28324