Lindén: Nettiturvallisuutta kiirehdittävä

Tiedote 02.10.2008 10.48 fi

Viestintäministeri Suvi Lindénin mukaan lasten ja nuorten mediavalmiuksien parantaminen on pikaisesti nostettava poikkihallinnolliseksi kärkihankkeeksi. Myös viranomaisten valvonta, neuvontapalvelut, sekä vapaaehtoisjärjestöjen ja vanhempien läsnäolo on ulotettava netin kohtaamis- ja ajanviettopaikoille.

- Jos tämä edellyttää lisäpriorisointia ja aikataulujen tarkistuksia liikenne- ja viestintäministeriön vetämän lasten- ja nuorten mediafoorumin toiminnassa, tehdään päätökset vielä lokakuun aikana. Sitä ennen käydään tarvittavat keskustelut asianomaisten ministereiden kesken, Lindén totesi.

Viestintäministeri Lindén puhui aiheesta Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisilla kehittämispäivillä Helsingissä 2. lokakuuta.

Mediafoorumin tehtävänä on arvioida median ja internetin roolia lasten ja nuorten arjessa. Foorumi etsii uusia keinoja, joilla voidaan edistää heidän valmiuksiaan toimia sähköisessä viestintäympäristössä.

Alkuvuodesta asetettu foorumi on yksi viestintäministerin johtaman arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan hankkeista.

Ministeri sanoi 38 asiantuntijasta koostuvan mediafoorumin työn lähteneen liikkeelle hyvin ja oikeista asioista. Hän kertoi kuitenkin kutsuneensa Kauhajoen tapahtumien johdosta foorumin nopealla aikataululla koolle pohtimaan näitä kysymyksiä.

Lindén totesi keskustelun netin yhteisöllisyydestä ja nettiyhteisöjen vastuusta voimistuneen Kauhajoen tapahtumien jälkeen.

- Nettimaailma sosiaalisena mediana on saanut viime aikoina eräiltä osin negatiivisen kaiun. Meidän on kuitenkin muistettava, että verkkoyhteisöt tarjoavat pääasiassa positiivisena pidettävän voimavaran. Yhteisöjen käytännesääntöjä ja vastuunkantoa tulee jatkossa parantaa ja käyttäjien mahdollisuuksia reagoida on edistettävä.

- Vaikka internet on globaali ilmiö ja vaikeasti kontrolloitavissa, emme saa alistua elämään sen armoilla. Myös vastuullisille aikuisille täytyy antaa valmiuksia tähän. Samalla on osoitettava taho jonne he voivat ilmoittaa tilanteista, joihin on syytä puuttua, viestintäministeri korosti.


Lisätietoja

erityisavustaja Aleksi Randell, puh. 0400 500 822