Lindén: Nopeita verkkoja rakennetaan enemmän kuin koskaan

Tiedote 16.02.2011 14.10 fi sv

Viestintäministeri Suvi Lindén pitää koko Suomen laajakaistakehityksen kannalta erittäin tärkeänä sitä, että teleyritykset investoivat kaupallisesti rakennettuihin nopeisiin verkkoihin kaupungeissa ja taajamissa. Rakentaminen onkin edistynyt nopeasti.

Lindénin mukaan kansallisen laajakaistatavoitteen saavuttamisessa on oleellista panostaa niille alueille, joilla 95 prosenttia suomalaisista asuu.

Lindén puhui aiheesta liikenne- ja viestintäministeriön järjestämässä Laajakaistafoorumissa 16. helmikuuta.

- Haja-asutusalueiden laajakaistahankkeella on kuitenkin suuri merkitys alueelliselle tasa-arvolle. Juuri sen vuoksi otettiin käyttöön kaikkein harvimmin asutuille alueille suunnattu julkinen tuki, Linden alleviivaa.

Suomessa on kaikkiaan noin 2,3 miljoonaa kotitaloutta. Niistä verkkorakentamisen julkiseen tukeen oikeutetuilla alueilla on noin 130 000 kotitaloutta.

- Nopeiden verkkojen markkinavetoista rakentamista on tuettu lainsäädännön keinoin ja edistämällä toimivaa kilpailua. Taajamiin nopeita verkkoja onkin rakennettu enemmän kuin koskaan, Lindén sanoo.

- Teleyritysten mukaan kehitys etenee suotuisasti ja vuoden 2015 tavoite on kaikessa kunnianhimoisuudessaan realistinen. Yrityksiltä saamani viesti on kansallisesti tärkeä, Lindén toteaa.

Tuoreiden tietojen mukaan jo 86 prosenttia kotitalouksista on enintään kahden kilometrin päässä kuidusta. Teleyritykset arvioivat osuuden nousevan kaupalliselta pohjalta vuoden 2015 loppuun mennessä lähes 95 prosenttiin.

Julkisuudessa esitetyt näkemykset siitä, että haja-asutusalueiden laajakaistahanke olisi myöhästymässä aikataulustaan tai vesittymässä, eivät Lindénin mukaan pidä yhtä todellisuuden kanssa.

- Valmistelut ovat edenneet täysin suunnitelmien mukaan. Pilotit ovat meneillään ja roudan sulettua käynnistyy suuri määrä hankkeita, Lindén kertoo.

Lindén korostaa kuntien roolia laajakaistahankkeessa ja rohkaisee kuntia aloitteellisuuteen. Monissa kunnissa ollaan kuitenkin epäröivällä kannalla.

- Toimiva viestintäverkko on kuntien elinvoiman säilymisen ja lisääntymisen kannalta keskeinen tekijä. Kunnilla on nyt ainutlaatuinen tilaisuus laittaa viestintäinfrastruktuurinsa kerralla kuntoon. En voi olla ihmettelemättä, että kunnat, jotka kauppaavat tontteja yhdellä eurolla houkutellakseen veronmaksajia, eivät näe että toimivalla tietoliikenteellä on vähintäänkin yhtä suuri merkitys, Lindén tiivistää.

Lisätietoja

erityisavustaja Anna Anttinen, p. 09 160 28324
viestintäneuvos Olli-Pekka Rantala, p. 050 344 3400