Lindén: Också tidningsdistributionen drar nytta av en bra postlag

Tiedote 28.04.2010 09.45 fi sv

Kommunikationsminister Suvi Lindén vill att reformen av lagen om posttjänster och de åtgärder som föreslagits för att trygga tidningsdistributionen ska gå framåt sida vid sida. Om förslaget till postlag genomförs främjar det också tidningsdistributionens kostnadseffektivitet.

- Också tidningsdistributionen drar nytta av en bra postlag. Distributionen av tidningar omfattas inte av postlagen, men har ändå en central roll, eftersom tidningarna till en del distribueras i samma nät som posten. Tidningarna upprätthåller försändelsernas volym i synnerhet i glesbygdsområden, konstaterade Lindén då hon mottog utredningsman Harri Pursiainens förslag till hur tidningsdistributionen kan tryggas.

Lindén anser att Pursiainens förslag till ett eventuellt distributionsstöd för tidningar till sin uppbyggnad går i rätt riktning.

- Det måste alltid finnas starka skäl för att man ska ta i bruk offentligt stöd. Stödet måste också komma igenom EU-kommissionens rätt hårda gallring beträffande reglerna om statsstöd, påminde Lindén.

- Den elektroniska världen går framåt, men papperstidningen är allt fortfarande läsarnas favorit. Och den här möjligheten bör också i fortsättningen stå till buds, om så behövs tryggad med hjälp av åtgärder från det allmänna, sade Lindén.

- Jag är emellertid av samma åsikt som utredningsmannen, att förläggarna också i fortsättningen aktivt bör utveckla den elektroniska distributionen. Det är viktigt att aktörerna riktar sina blickar innovativt mot framtiden samt utvärderar och utvecklar de sätt på vilka de betjänar sina läsare.

Remissbehandlingen av lagen om posttjänster avslutades den 26 april.

- Officiellt har remissbehandlingen avslutats, men vi väntar ännu på en del av utlåtandena. Jag kommer grundligt att fördjupa mig i utlåtandena, konstaterade Lindén.

Lindén har som målsättning att föra både förslaget till postlag och förslagen beträffande tidningsdistributionen till regeringens nästa aftonskola.

Ytterligare information
specialmedarbetare Anna Anttinen, tfn (09) 160 28324