null Lindén: Sisällöt ja palvelut tietoyhteiskunnan menestystekijöitä

Lindén: Sisällöt ja palvelut tietoyhteiskunnan menestystekijöitä

Tiedote 22.07.2010 12.30 fi

- Arjen tietoyhteiskunnassa palveluiden ja sisältöjen saatavuus on tärkeää. Nopeita yhteyksiä kaivataan myös haja-asutusalueilla, sanoo viestintäministeri Suvi Lindén. Ministeri puhui FiComin keskustelutilaisuudessa SuomiAreenassa Porissa 22. heinäkuuta. Kun yhteydet ovat kunnossa, syntyy kysyntää myös palveluille.

Tietoyhteiskuntakehityksen seuraava vaihe on huomion kiinnittäminen palveluiden sisältöön ja laatuun. Tiedon tehokas jalostaminen ja hyödyntäminen kansalaisten, elinkeinoelämän ja hallinnon tarpeisiin on muodostumassa yhteiskunnan kriittiseksi menestystekijäksi.

- Hallitusohjelmaan on kirjattu julkisten tietovarantojen avaaminen ja saatavuuden parantaminen - tietoturvaa vaarantamatta. Tämä on osa hallinnon ja muun yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen vahvistamista. Kansalainen voi itse toimia paitsi avointen julkisten tietovarantojen käyttäjänä, myös niiden tuottajana, täydentäjänä ja laadun parantajana, ministeri Lindén sanoo.

Ministeri Lindénin mukaan julkisen tiedon avaaminen antaa paremmat mahdollisuudet tarjota reaaliaikaisia palveluja. Esimerkiksi liikenteen osalta kansalaisilla voisi jatkossa olla saatavilla tilannekuvaan perustuvaa tietoa säästä, kelistä, ruuhkista, häiriöistä ja joukkoliikenteen aikatauluista.

- Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen tuo tehokkuutta ja tuottavuutta, myös liikenteeseen. Älykkäät liikenneratkaisut edistävät omalta osaltaan turvallista, sujuvaa ja ympäristöystävällisempää arkipäivää kansalaisille, ministeri Lindén sanoo.

- Liikenne- ja viestintäministeriön Älyliikenteen strategia edustaa aivan uudenlaista tehokkuus- ja tuottavuusajattelua. Jokaisen ministeriön tulisikin ottaa sama askel ja luoda älystrategia omasta näkökulmastaan. Näin luodaan uudenlaisia yhteistyömalleja, edistetään taloudellisia innovaatioita, tuottavuutta ja kansalaisten osallisuutta sekä hyvinvointia.

Lisätietoja:
erityisavustaja Anna Anttinen p. 09 160 28324
etunimi.sukunimi@lvm.fi