Luotsattavien alusten koko suurenee, simulaattoriharjoittelu osaksi luotsikoulutusta

Tiedote 10.03.2011 13.44 fi sv

Valtioneuvoston antaman luotsausta koskevan asetuksen mukaan luotsattavien alusten koko suurenee vastaamaan Ruotsin ja Norjan käytäntöä. Lisäksi luotseilta vaadittavien harjoittelumatkojen määrää lisätään, mutta osa harjoittelumatkoista voidaan korvata luotsaussimulaattorilla.

Valtioneuvosto vahvisti luotsausta koskevan asetuksen kokouksessaan 10.3.2011. Uusi asetus tulee voimaan 1.7.2011 ja se korvaa nykyisen luotsauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen.

Simulaattorien käyttöönotolla pyritään lisäämään merenkulun turvallisuutta. Niiden käytöllä luotsien harjoittelun järjestäminen helpottuu. Ne myös mahdollistavat haastavien väylien harjoittelun useaan kertaan. Simulaattorissa on myös mahdollista turvallisesti testata, hallitseeko luotsin ohjauskirjan, linjaluotsinkirjan tai erivapauden hakija haastavat liikennetilanteet ja aluksen turvalliseen kuljettamiseen liittyvien järjestelmien häiriöt.

Asetuksen myötä luotsin ohjauskirjoihin, linjaluotsikirjoihin sekä luotseille myönnettävien erivapauksien ehtoihin tulee luotsien harjoitusmatkoja koskevia tarkennuksia. Meriturvallisuuden edistämiseksi luotseilta vaadittavien harjoitusmatkojen määrää lisätään. Linjaluotsinkirjan myöntämistä koskevien säännösten osalta muutosten taustalla on englannin kielen salliminen linjaluotsintutkinnoissa 1.7.2011 alkaen.

Uuden luotsausasetuksen antaminen liittyy tämän vuoden alussa voimaan tulleeseen uuteen luotsauslakiin. Luotsauslain muutosten vuoksi myös luotsausasetusta oli tarkistettava, jotta luotsauslain uudet säännökset voitaisiin panna täytäntöön täysimääräisesti.

Lisätietoja: hallitusneuvos Silja Ruokola, p. 040 580 0894