Luotsauslakiin muutoksia

Tiedote 23.06.2010 14.30 fi sv

Luotsaus säilyy Luotsausliikelaitoksen yksinoikeutena. Lisäksi englannin kieli tulee hyväksyttäväksi linjaluotsauskieleksi suomen ja ruotsin kielten rinnalle vuoden 2011 heinäkuun alusta lähtien.

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain luotsauslain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 2. päivänä elokuuta 2010.

Luotsauslain yksinoikeussäännöstä täsmennetään siten, että muiden kuin Luotsausliikelaitoksen luotsien käyttö Suomen aluevesillä on rangaistavaa. Luotsaustoiminnan pitäminen valtion yksinoikeutena varmistaa sen, että myös Saimaalla ja Perämerellä on saatavilla kohtuuhintaisia luotsauspalveluja.

Englannin kielen hyväksyminen linjaluotsauksen kolmanneksi kieleksi suomen ja ruotsin rinnalle selkeyttää luotsauksen kielikäytäntöä. Englanti on tällä hetkellä toiseksi käytetyin kieli Suomen aluevesialueella ja se on kansainvälisen alusliikennepalvelu VTS:n kieli. Tutkimusten mukaan englannin kielen käytön lisääminen on hyvä keino hallita meriturvallisuusriskejä.

Englannin kielen käyttöönotto nostaa linjaluotsauksen osuuden luotsausmarkkinoista lähelle 70 prosenttia. Loput noin 30 prosenttia luotsauksista jäisi Luotsausliikelaitoksen yksinoikeudeksi.

Lisätietoja: hallitusneuvos Silja Ruokola, (09) 160 28367