Luotsausliikelaitoksen yhtiöittäminen siirtyy

Tiedote 06.08.2009 14.51 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö ottaa aikalisän Luotsausliikelaitoksen yhtiöittämisessä. Aikaisemman aikataulun mukaan oli tarkoitus, että Luotsausliikelaitos muutetaan osakeyhtiöiksi vuoden 2010 alusta.

Liikenne- ja viestintäministeriö on talouspoliittisen ministerivaliokunnan tekemän linjauksen mukaisesti valmistellut luotsausliikelaitos Finnpilotin yhtiöittämistä. Tavoitteena on ollut, että Finnpilotin yhtiöittäminen toteutetaan samanaikaisesti hallinnonalan muiden liikelaitosten yhtiöittämisten kanssa.

Ministeriö on laatinut Luotsausliikelaitoksen yhtiöittämistä koskevan hallituksen esityksen, joka on ollut lausuntokierroksella. Esityksen mukaan liikelaitos muutettaisiin valtion kokonaan omistamaksi osakeyhtiöksi. Perustettava osakeyhtiö harjoittaisi liiketoimintaa toimialakohtaisen sääntelyn mukaisesti.

Liikenne- ja viestintäministeriö on sittemmin todennut, että luotsausliikelaitos Finnpilotin yhtiöittäminen vaatii lisäselvityksiä. Selvitystyön perusteella ministeriö arvioi muiden lainmuutosten tarvetta ja liikelaitos yhtiöitetään vasta sen jälkeen. Selvitystyön eteneminen määrää yhtiöittämisen aikataulun.

Luotsauslain muutoksessa edetään aiemmin sovitun aikataulun mukaisesti eli niin, että hallitus antaa esityksensä lainmuutoksesta eduskunnalle syyskuun aikana. Tarkoituksena on, että luotsaus säilyy valtion yksinoikeutena ja että englannin kieli hyväksytään linjaluotsauskieleksi suomen ja ruotsin kielten rinnalle 1.7.2011 lähtien.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Mika Mäkilä, puh. 040 595 6068, hallitusneuvos Minna Kivimäki, puh. (09) 160 28013, merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena Nyman, (09) 160 28009