null Luotsaustoiminnan järjestämiselle useita vaihtoehtoja

Luotsaustoiminnan järjestämiselle useita vaihtoehtoja

Tiedote 21.01.2009 16.45 fi sv

Luotsinkäyttövelvollisuus on säilytettävä nykyisessä laajuudessaan. Luotsaus voidaan kuitenkin järjestää usealla eri tavalla, toteaa liikenne- ja viestintäministeriön luotsaustoimintaa pohtinut työryhmä. Työryhmä selvitti luotsaustoiminnan järjestämisvaihtoehtoja ja eri vaihtoehtojen vaikutuksia mm. turvallisuuteen.

Työryhmä katsoo, että kaikissa sen arvioimissa vaihtoehdoissa turvallisuus voidaan taata henkilöstön kelpoisuusvaatimuksilla, koulutuksella ja toiminnan riittävällä valvonnalla.
Arvioitavat toteuttamisvaihtoehdot olivat monopoli, alueellinen kilpailuttaminen,
satamakohtainen kilpailuttaminen sekä avoimen kilpailun ja kilpailuttamisen yhdistäminen. Näistä työryhmä päätyi esittämään luotsaustoiminnan vaihtoehtoisina malleina monopolia, alueellista kilpailuttamista tai avoimen kilpailun ja alueellisen kilpailuttamisen yhdistelmää.

Työryhmä luovutti raporttinsa 21. tammikuuta, jonka jälkeen se lähetetään lausuntokierrokselle.

Kilpailu toimii vain, jos luotsauksen järjestämisestä saadaan useita tarjouksia. Toistaiseksi käytettävissä olevia luotseja on varsin vähän, eivätkä yksittäisten luotsien varaan tehdyt tarjoukset täytä kattavalle luotsauspalvelulle määritettyjä kriteereitä. Jotta kilpailu alalla toimisi, olisi luotsaukseen saatava lisää pätevää työvoimaa. Kaikille avoimen luotsikoulutuksen järjestämistä tulee selvittää.

Työryhmän tilaaman selvityksen mukaan, toiminnan avaaminen kilpailulle ei olisi olennaisesti nykykäytäntöä tehokkaampaa. Satamakohtainen kilpailuttaminen olisi taloudellisesti alueellista kilpailuttamista kannattamattomampaa, sillä tässä mallissa kalusto- ja henkilöstötarpeet olisivat suuremmat.

Jos luotsaustoiminta päätetään avata kilpailulle, on työryhmän mielestä selvitettävä vielä useita asioita. Luotsikoulutuksen järjestäminen, luotsien ja luotsaustoiminnan riippumattomuuden ja hinnoittelumekanismin määrittäminen, luotsauksen taloudellisten riskien hallinta ja jako, valtiontaloudelliset vaikutukset ja rahoitus sekä toimivan mallin luominen kilpailuttamiselle ovat asiakokonaisuuksia, jotka on tarkemmin selvitettävä.

Linjaluotsauksen laajentaminen niin, että linjaluotsin tutkinnon voisi suorittaa myös englannin kielellä, tulisi ratkaista samassa yhteydessä kun päätökset luotsaustoiminnan järjestämistavasta tehdään. Tällä hetkellä linjaluotsien on osattava suomea tai ruotsia.

Työryhmä arvioi, että erityisesti lisäselvitysten vuoksi kilpailulle avaamiseen liittyvät säännökset on mahdollista toteuttaa aikaisintaan vuonna 2010.


Lisätietoja:

ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482,
työryhmän puheenjohtaja Minna Kivimäki, puh. (09) 160 28013 tai 040 754 9871