LVM budjettiesityksestä: Ratarahoista puuttuu 25 miljoonaa

Uutinen 22.08.2011 16.15 fi sv en

Valtiovarainministeriön esitys liikenne- ja viestintäministeriön budjetiksi vuodelle 2012 on pääosin ministeriön oman esityksen mukainen. - Valtiovarainministeriön esitys ei kuitenkaan sisällä hallitusneuvotteluissa sovittua 35 miljoonan euron lisäystä rataverkon kunnossapitoon, vaan lisäyksessä on huomioitu vain 10 miljoonaa, liikenneministeri Merja Kyllönen toteaa.

- VR on panostanut liikenteen turvallisuuteen ja aikataulujen täsmällisyyteen. Valtion on hoidettava oma osuutensa rataliikenteen sujuvoittamiseksi. Noin viidellätoista prosentilla eli yhteensä 800 kilometrillä joudutaan pitämään alempia nopeusrajoituksia rataverkon huonon kunnon takia. Monet kaukoliikenteen viimeaikaiset myöhästelyt ovat johtuneet vuosien saatossa heikentyneestä infrasta. Tulen pitämään huolta siitä, että hallitusohjelman kirjauksesta pidetään kiinni, ministeri Kyllönen vakuuttaa.

- Pidän myös tärkeänä, että yksityisteiden valtionapu pysyy tämän vuoden tasolla 23 miljoonassa eurossa. Yksityisteiden rahoitus on tärkeää erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa, jossa maa- ja metsätalouden merkitys on suuri. VM:n esitys on 13 miljoonaa euroa. Uusien väylien kehittämishankkeiden käynnistämisen valtiovarainministeriö on ottanut budjettiesityksessään hyvin huomioon, Kyllönen toteaa.

Valtakunnallisen laajakaistaverkon rakentaminen jatkuu. Haja-asutusalueiden laajakaistahankkeille esitetään 11 miljoonan euron tukea. - Laajakaistahankkeen avulla edistetään työllisyyttä ja asumista maaseudulla. Syksyllä arvioimme hankkeen etenemistä ja teemme tarvittaessa korjausliikkeitä, asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru toteaa.

Liikenne- ja viestintäministeriön esitystä on karsittu VM:ssä yhteensä 41 miljoonalla eurolla.