LVM Liikenne- ja viestintäviraston yt-neuvottelusta: Asiat käsiteltävä avoimessa yhteistoiminnan hengessä

Tiedote 25.11.2020 19.42 fi

Yleiskuva LVM (Kuva: LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan kuuluva Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ilmoitti 25.11. aloittavansa lähes koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut 2.12. Mahdolliset henkilöstövähennykset kohdistuisivat suunnitelmien toteutuessa enintään 120 henkilöön.

Ammattiliitto Pro ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO kysyvät tiedotteessaan, miten liikenne- ja viestintäministeriö aikoo reagoida alaisensa viraston tilanteeseen.

Päätös ja arvio yhteistoimintaneuvottelun käynnistämisestä on tehty Liikenne- ja viestintävirastossa. Asian käsittely jatkuu yhteistoimintaneuvottelun mukaisesti viraston sekä henkilöstön edustajien kesken. Liikenne- ja viestintävirasto vastaa yhteistoimintaneuvottelun ja sen kulun tiedottamisesta.

Liikenne- ja viestintäministeriö ei ole yhteistoimintaneuvottelun osapuoli. Ministeriö kuitenkin edellyttää, että asiat käsitellään ja ratkaisuja haetaan avoimessa yhteistoiminnan hengessä osapuolten välillä.

Ministeriö edellyttää, että yhteistoimintaneuvottelun perusteella tehtävät ratkaisut arvioidaan ja perustellaan huolellisesti ja tieto näistä perusteluista toimitetaan tiedoksi myös ministeriölle.

Lisätietoja:

osastopäällikkö Juhapekka Ristola, p. 040 078 8530

ohjausyksikön johtaja Miikka Rainiala, p. 050 571 7751