LVM:n tulevaisuuskatsaus kommentoivana

Uutinen 24.08.2010 14.05 fi sv

Mitkä ovat liikenne- ja viestintäsektorin tulevaisuuden haasteet ja millaisia ratkaisuvaihtoehtoja niihin esitetään? Miten Suomi digitalisoidaan ja millaiselta näyttää uusi liikennepolitiikka?

Muun muassa näihin kysymyksiin löytyy vaihtoehtoisia vastauksia liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsauksesta, jonka luonnos on nyt kommentoitavana.

Valtioneuvoston kanslia on pyytänyt valtioneuvoston kansliapäälliköitä laatimaan tulevai-suuskatsauksen toimialaltaan puolueiden käyttöön vuoden 2011 hallitusneuvotteluita varten. Tulevaisuuden näkökulman tulisi ulottua ainakin 2020-luvulle asti.

Liikenteen ja viestinnän tulevaisuuskatsaus on laadittu virkatyönä ministeriössä. Siihen on pyydetty avoimesti ehdotuksia ja sen sisällöstä on aktiivisesti keskusteltu toimialan sidosryhmien kanssa valmistelun eri vaiheissa. Tulevaisuuskatsaus on luonteeltaan vaihtoehtoisia malleja luotaava - ei päätöksiä linjaava. Katsauksessa on esitetty vaihtoehtoja, jotka eivät edusta liikenne- ja viestintäministeriön kantoja liikenne- ja viestintäpolitiikan kysymyksiin. Asiakirjaa ei ole valmisteltu ministereiden johdolla eikä sitä ole muutenkaan käsitelty poliittisesti.

Jotta katsauksesta tulisi mahdollisimman kattava, katsauksen luonnos on viikon julkisesti kommentoivana liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla. Halukkailla on mahdollisuus kommentoida luonnosta ja lähettää palautetta 31.8.2010 mennessä osoitteeseen info@lvm.fi Valitettavasti tämän jälkeen tulleita kommentteja ei voida enää ottaa huomioon.

Palautteessa toivotaan kannanottoja erityisesti siitä, puuttuuko katsauksesta mahdollisesti olennaisia hallitusohjelmatasoisia liikenteen- ja viestinnän kysymyksiä. Sen sijaan pohdinta siitä, mikä olisi hyvä tai huono kanta johonkin kysymykseen jääköön aikanaan hallitusohjelmaneuvottelijoiden päätettäväksi. Palautteen toivotaan olevan lyhyttä ja epämuodollista.