LVM:n viestintäjohtajan virka haettavana

Uutinen 13.06.2017 12.40 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriössä on haettavana viestintäjohtajan virka 1.10.2017 lukien viiden vuoden määräajaksi. Hakuaika virkaan päättyy 7.7.2017 klo 16.15.

Viestintäjohtaja osallistuu ministeriön johtamiseen ja on ministeriön johtoryhmien jäsen. Hän johtaa ministeriön viestintäyksikköä, joka vastaa ministeriön ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä, sidosryhmätoiminnasta ja verkkoviestinnästä. Vastuualueeseen kuuluu myös viestintäasioiden yhteistyö valtioneuvostossa ja ministeriön hallinnonalalla.

Ministeriön viestintä on suoraan kansliapäällikön alaisuudessa toimiva yksikkö, joka tukee ja avustaa ministeriön johtoa ministeriön viestinnässä ja sidosryhmätoiminnassa. Ministeriön viestintä suunnittelee, toteuttaa ja kehittää ministeriön kokonaisviestintää. Viestinnän toteuttamista ohjaa viestintästrategia.

Hakuilmoitus on luettavana Valtiolle.fi-palvelussa.