null LVM nimitti älyliikenteen neuvottelukunnan

LVM nimitti älyliikenteen neuvottelukunnan

Uutinen 19.01.2010 09.49 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö on perustanut kansallisen älyliikenteen neuvottelukunnan. Neuvottelukunnan tehtävänä on mm. seurata ja ohjata älyliikenteen kansallisen strategian ja toimeenpanosuunnitelman toteutumista ja huolehtia tarvittaessa sen päivittämisestä.

Neuvottelukunnan puheenjohtaja on liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen. Muiksi jäseniksi on kutsuttu lähinnä liikenne- ja viestintäalan johtajia ja tutkijoita sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta.

Älyliikenteen neuvottelukunnan asiantuntijoina toimivat liikenne- ja viestintäministeriön liikennepolitiikan osaston osastopäällikkö ja muut neuvottelukunnan kutsumat henkilöt. Neuvottelukunnan toimikausi on vuoden 2012 loppuun. Älyliikenteen neuvottelukunta laatii yksityiskohtainen älyliikenteen toimenpideohjelma vuosille 2010 - 2015 vuoden 2010 toukokuun loppuun mennessä.