null LVM pyytää lausuntoja Suomen liittymisestä EUCARIS-sopimukseen

LVM pyytää lausuntoja Suomen liittymisestä EUCARIS-sopimukseen

Tiedote 25.06.2018 14.00 fi

Lausuntopyyntökuva EUCARIS-sopimuksesta.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta, jolla saatettaisiin voimaan eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehty sopimus, EUCARIS (European Car and Driving License Information System). Sopimus mahdollistaa ajoneuvo- ja ajo-oikeustietojen välittämisen sähköisesti EU:n rekisteriviranomaisten välillä. Tällä hetkellä näiden tietojen siirtäminen sähköisesti Suomen ja muiden EU-maiden välillä ei ole mahdollista tehokkaalla tavalla.

Tavoitteena on varmistaa ajoneuvo- ja ajo-oikeustietoja sisältävien rekisterien ajantasaisuus ja luotettavuus, edistää ajo-oikeuksiin ja ajoneuvoihin liittyvän rikollisuuden torjuntaa ja tutkimista sekä tehostaa hallintoa. Sähköinen tietojenvaihto estää aiempaa tehokkaammin mm. varastettujen autojen rekisteröimistä toiseen jäsenvaltioon.

Esityksellä toteutetaan pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihanketta.

Sopimukseen liittyvässä tietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n tietosuojasääntelyä.

Mtä seuraavaksi?

Lausuntoaika päättyy 2.9.2018. Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.  Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

 

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Tuomas Kaivola, p. 050 525 8367