LVM pyytää näkemyksiä henkilöjunaliikenteen ostoista

Tiedote 08.09.2021 15.13 fi sv en

Juna sillalla (Kuva: Elena Noeva / Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää alueilta ja muilta sidosryhmiltä näkemyksiä vuosille 2022–2030 aiotusta henkilöjunien ostoliikenteen tarjonnasta.

Lausuntoja toivotaan toimivaltaisilta joukkoliikenneviranomaisilta, kunnilta ja maakuntien liitoilta, ja muilta sidosryhmiltä. Lausuntojen määräaika on 24.9.2021 klo 16. 

Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on todettu, että liikenne- ja viestintäministeriö hankkii henkilöjunaliikenteen palveluja VR Yhtymä Oy:ltä palvelusopimusasetuksen mukaisena suorahankintana. Hankinta tehdään eduskunnan myöntämän sopimusvaltuuden ja määrärahojen puitteissa.

Ostoliikenteellä täydennetään VR:n palveluja. Hankinnat kohdennetaan valtakunnallisesti ja alueellisesti sellaisiin yhteysväleihin ja vuoroihin, jotka ovat liiketaloudellisesti kannattamattomia.

Hankinnoilla ostettaisiin yöjunaliikennettä sekä taajamajunaliikenteen palveluja Etelä-Suomessa. Valtio ostaisi myös yksittäisiä intercity- ja pendolino-vuoroja sekä sähköistämättömillä rataosilla kiskobussiliikennettä.

Vuoden 2021 ostoliikennesopimuksessa luovuttiin VR Yhtymä Oy:n yksinoikeudesta henkilöjunaliikenteeseen. Suomessa henkilöjunaliikenteen kilpailulle ei ole enää sopimuksellisia tai lainsäädännöllisiä esteitä.

Hankintojen tavoitteet

1. Etelä-Suomen taajamajunaliikenteellä tavoitellaan kattavaa työmatka- ja asiointiliikkumisen palvelua Helsingin ja Tampereen sekä Lahden–Kouvolan ja Kotkan muodostamalle alueelle eri vuorokaudenaikoina.

2. Lapin yöjunaliikenteellä tavoitellaan yli-yön saavutettavuutta Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä sekä käytännön vaihtoehtoa henkilöautolle ja lentokoneelle Lapin matkailuun.

3. Sähköistämättömien rataosien kiskobussiliikenteellä tavoitellaan henkilöjunaliikennepalvelua haja-asutusalueiden rataosilla.

4. Muilla kaukoliikenneyhteyksillä tavoitellaan täydentäviä yhteyksiä muuten kannattamattomille yhteysväleille.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset.

Lausuntokierroksen jälkeen sopimuksen valmistelu jatkuu virkatyönä. Aiheesta järjestetään syksyn aikana kuulemistilaisuus.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Jani von Zansen, 050 471 1108

yksikön johtaja Emil Asp, 040 509 9757