null LVM pyytää selvitystä kuntien järjestämien taksikyytien toimivuudesta

LVM pyytää selvitystä kuntien järjestämien taksikyytien toimivuudesta

Tiedote 05.04.2019 16.19 fi sv

Pyörätuoli (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää Liikenne- ja viestintävirastoa selvittämään yhteistyössä muiden asiaan liittyvien viranomaisten kanssa vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen taksimatkojen toimivuutta sekä sitä, miten taksivälityskeskusten toimintatapoja voitaisiin parantaa matkustajan aseman turvaamiseksi. Selvityspyynnön määräaika on 31.5.2019.

Tarve selvitykselle ilmeni julkisuuteen tulleen valitettavan tapauksen myötä. Ikaalisten Toivolansaarikodin kaksi 88-vuotiasta asukasta eivät päässeet konserttiin, koska ennakkoon tilattu taksikyyti ei tullut paikalle. Kyseessä on ollut kunnan järjestämisvastuulle kuuluva kuljetuspalvelu. Vastaavia tapauksia on tuotu liikenne- ja viestintäministeriön tietoon myös muualta Suomesta.

Liikenne- ja viestintäviraston tehtävänä on edistää toimivia ja turvallisia liikennepalveluita asiakaslähtöistä ja monialaista asiantuntemusta hyödyntäen.

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten taksikyytien toteutuminen matkustajan kannalta sujuvalla tavalla edellyttää yhteistyötä eri viranomaisten ja toimijoiden kesken. Kunnat järjestävät näitä palveluja sosiaali- ja terveysministeriön alaan kuuluvan lainsäädännön mukaisesti. Aluehallintovirastot ohjaavat ja valvovat kuntia ja yksityisiä palveluntuottajia siten, että asiakkaan oikeusturva ja tasapuolinen kohtelu alueella toteutuvat. Kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoo yleistä kuluttajansuojan toteutumista.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916, Twitter: @WirenSini