LVM uudistaa organisaatiotaan

Uutinen 12.08.2015 16.13 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön sisäänkäynti (Kuva: LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriössä käynnistyy organisaatiouudistus. Tavoitteena on uudistaa organisaatiota niin, että se kykenee vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla hallitusohjelman täytäntöönpanoon. Keskeistä on kasvua luova ja digitalisaatiota maksimaalisesti hyödyntävä liikenne- ja viestintäpolitiikka.

Hallitusohjelman mukainen liikenteen palveluajattelu ja digitalisaatio ovat lähentäneet ministeriön toimialoja. Liikenne- ja viestintäpolitiikan valmistelun tiiviimpi kytkentä parantaa valmistelun laatua ja tuottavuutta.

- Tavoitteena on vahvistaa asiakaslähtöistä palveluajattelua ja digitalisaation mahdollisuuksien ymmärtämistä. Liikenteestä on tullut digitalouden tärkeimpiä soveltajia, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Myös hallitusohjelman tehokas täytäntöönpano ja valtion uusi strateginen ohjausmalli edellyttävät Bernerin mukaan hallinnonalan ohjauksen tehostamista.

Ministeriön uuden organisaation on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016. Uudistus ei välittömästi vaikuta henkilöstön määrään.